Navigation path

Additional tools

L-istorja tal-politika

1957 - 1987

Filmat dwar il-ġrajjiet ewlenin

1988 - 1992

Filmat 1988-92

 • 1988 – bil-wasla tal-Greċja (1981), Spanja u l-Portugall (1986), il-Fondi Strutturali jiġu integrati f'poltika ta' koeżjoni wiesgħa, li tintroduċi dawn il-prinċipji ewlenin:
  • enfasi fuq l-ifqar reġjuni u dawk l-iktar żvantaġġati
  • programmar multi-annwali
  • orjentazzjoni strateġika tal-investimenti
  • involviment ta' msieħba reġjonali u lokali
 • Baġit: ECU 64 biljun

1994 - 1999

Filmat 1994-99

 • 1993 – it-Trattat ta' Maastricht jintroduċi tliet affarijiet ġodda:
 • 1993 – jinħoloq l-Istrument Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd
 • 1994-99 – jirduppjaw ir-riżorsi għall-fondi strutturali u ta' koeżjoni, biex jilħqu terz tal-baġit.
 • 1995 – jiżdied għan speċjali favur l-appoġġ ta' reġjuni b'popolazzjoni baxxa fil-Finlandja u l-Iżvezja.
 • Baġit: ECU 168 biljun

2000 - 2006

Filmat 2000-06

 • 2000 – l-"Istrateġija ta' Liżbona" tiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-innovazzjoni. Il-prijoritajiet tal-politika ta' koeżjoni jinbidlu biex jirriflettu dan.
 • 2000-04 – l-istrumenti ta' qabel l-adeżjoni jipprovdu finanzjament u għarfien espert lill-pajjiżi li qed jistennew li jissieħbu fl-UE
 • 2004 – jingħaqdu għaxar pajjiżi ġodda (il-popolazzjoni tal-UE tiżdied b'20%, iżda l-PGD b'5% biss).
 • Baġit: €213 biljun għall-15-il pajjiż eżistenti; €22 biljun għall-pajjiżi membri l-ġodda (2004-06)

2007 - 2013

Filmat 2007-13

L-istorja tal-politika reġjonali ppt en

20 sena ta' Politika ta' Koeżjoni pdf (Panorama magazine, June 2008)

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a