Navigation path

Additional tools

Politikos istorija

1957–1987 m.

Etapai: vaizdo įrašas

1988–1992 m.

1988–1992 m.: vaizdo siužetas

 • 1988 m. siekiant prisitaikyti prie naujųjų ES narių Graikijos (nuo 1981 m.), Ispanijos ir Portugalijos (1986 m.), struktūriniai fondai įtraukti į bendrąją sanglaudos politiką, kurios pagrindiniai principai:
  • pirmiausia remti skurdžiausius ir labiausiai atsilikusius regionus;
  • rengti daugiametes programas;
  • strategiškai investuoti;
  • įtraukti regionų ir vietos partnerius.
 • Biudžetas: 64 mlrd. ekiu.

1994 - 1999 m.

1994–1999 m.: vaizdo siužetas

 • 1993 m. Mastrichto sutartyje – trys naujovės:
 • 1993 m. sukurta žuvininkystės orientavimo finansinė priemonė.
 • 1994–1999 m. padvigubinti struktūrinių ir sanglaudos fondų ištekliai sudarė trečdalį ES biudžeto.
 • 1995 m. nustatytas papildomas konkretus tikslas remti retai gyvenamus Suomijos ir Švedijos regionus.
 • Biudžetas: 168 mlrd. ekiu.

2000–2006 m.

2000–2006 m.: vaizdo siužetas

 • 2000 m.Lisabonos strategijoje“ nustatyti ES ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų prioritetai. Atitinkamai suderinti sanglaudos politikos prioritetai.
 • 2000–2004 m. taikant pasirengimo narystei priemones ES šalims kandidatėms suteikta lėšų ir žinių.
 • 2004 m. įstojo dešimt naujų valstybių narių (ES gyventojų padaugėjo 20 %, bet BVP padidėjo tik 5 %).
 • Biudžetas: 213 mlrd. EUR – 15 senųjų valstybių narių; 22 mlrd. EUR – naujosioms valstybėms narėms (2004–2006 m.).

2007–2013 m.

2007–2013 m.: vaizdo siužetas

Regioninės politikos istorija ppt en

Sanglaudos politikai – 20 metų. pdf (Panorama magazine, June 2008)

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos