Navigation path

Additional tools

Povijest politike

1957 - 1987

Dostignuća videozapis

1988 - 1992

Videozapis 1988-92

 • 1988. – radi prilagodbe pristupanju Grčke (1981.), Španjolske i Portugala (1986.), strukturni fondovi uključuju se u sveobuhvatnu kohezijsku politiku kojom se uvode sljedeća ključna načela:
  • usredotočenost na najsiromašnije regije i regije koje najviše zaostaju
  • višegodišnje programiranje
  • strateško usmjeravanje ulaganja
  • uključenost regionalnih i lokalnih partnera
 • proračun: 64 milijarde ECU

1994 - 1999

Videozapis 1994-99

 • 1993. – Ugovorom iz Maastrichta uvode se tri novine:
 • 1993. – stvara se Financijski instrument za smjernice u ribarstvu
 • 1994.-99. – udvostručuju se sredstva za strukturne i kohezijske fondove te iznose jednu trećinu proračuna EU-a .
 • 1995. – dodaje se poseban cilj kako bi se pružila podrška rijetko naseljenim regijama Finske i Švedske.
 • proračun: 168 milijardi ECU

2000 - 2006

Videozapis 2000-06

 • 2000. – ‘Lisabonskom strategijom’ prioriteti EU-a pomiču se prema rastu, stvaranju radnih mjesta i inovacijama, a prioriteti kohezijske politike prilagođavaju se toj promjeni.
 • 2000.- 2004. – zahvaljujući pretpristupnim instrumentima financijska sredstva te znanje i iskustvo (know-how) dostupni su zemljama koje će pristupiti EU-u
 • 2004. – deset novih zemalja pristupa EU-u (povećavajući time stanovništvo EU-a za 20 %, ali njegov BDP za samo 5 %).
 • proračun: 213 milijardi EUR za tadašnjih 15 članica; 22 milijarde EUR za nove države članice (2004. – 2006.)

2007 - 2013

Videozapis 2007-2013

Povijest politike ppt

20 years of Cohesion Policy pdf (časopis Panorama, lipanj 2008.)

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji