Navigation path

Additional tools

Politiikan historia

1957 - 1987

Katso video aluepolitiikan kehitysvaiheista

1988 - 1992

Katso video vuosien 1988–1992 kehitysvaiheista

 • 1988 – Kreikka (1981), Espanja ja Portugali (1986) olivat liittyneet yhteisön jäseniksi, ja sen johdosta rakennerahastoja alettiin ohjata yleisellä koheesiopolitiikalla, jonka pääperiaatteita olivat:
  • Keskittyminen köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin alueisiin
  • monivuotiset ohjelmat
  • investointien strateginen kohdentaminen
  • alueellisten ja paikallisten kumppaneiden osallistuminen.
 • Talousarvio: 64 miljardia ecua

1994 - 1999

Katso video vuosien 1994–1999 kehitysvaiheista

 • 1993 – Maastrichtin sopimuksen myötä tuli kolme uudistusta:
 • 1993 – Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline perustettiin.
 • 1994-99 – Rakenne- ja koheesiorahastojen määrärahat kaksinkertaistuivat, ja niiden osuus oli kolmannes EU:n talousarviosta.
 • 1995 – Lisättiin erityistavoite Suomen ja Ruotsin harvaan asuttujen alueiden tukemiseksi.
 • Talousarvio: 168 miljardia ecua

2000 - 2006

Katso video vuosien 2000–2006 kehitysvaiheista

 • 2000Lissabonin strategian myötä EU:n ensisijaisiksi tavoitteiksi nousivat kasvu, työllisyys ja innovointi. Koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet muuttuivat vastaavasti.
 • 2000-04 – Liittymistä valmistelevien tukivälineiden avulla alettiin antaa rahoitusta ja asiantuntija-apua EU:hun liittyville maille.
 • 2004 – Unioniin liittyi 10 uutta valtiota (EU:n väkiluku kasvoi 20 prosenttia, mutta BKT vain 5 prosenttia).
 • Talousarvio: 213 miljardia euroa 15 vanhan jäsenvaltion osalta; 22 miljardia euroa uusien jäsenvaltioiden osalta (2004–2006)

2007 - 2013

Katso video vuosien 2007–2013 kehitysvaiheista

Esitys aluepolitiikan historiasta ppt en

Koheesiopolitiikkaa käsittelevä aluepolitiikan pääosaston lehtipdf (Panorama magazine, June 2008)

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media