Navigation path

Additional tools

Politikkens historie

1957 - 1987

Video om milepæle

1988 - 1992

Video 1988-92

 • 1988 – som en tilpasning til Grækenlands tiltrædelse i 1981 og Spaniens og Portugals tiltrædelse i 1986 blev strukturfondene integreret i en overordnet samhørighedspolitik, baseret på følgende hovedprincipper:
  • fokus på de fattigste og mest tilbagestående regioner
  • fastlæggelse af flerårige programmer
  • strategisk styring af investeringer
  • inddragelse af regionale og lokale partnere
 • Budget: 64 mia. ECU

1994 - 1999

Video 1994-99

 • 1993 – Maastricht-traktaten indebar følgende tre nyskabelser:
 • 1993 – oprettelse af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
 • 1994-99 – midlerne til strukturfondene og Samhørighedsfonden blev fordoblet, så de svarede til en tredjedel af EU’s budget
 • 1995 – der blev tilføjet en særlig målsætning for at støtte de tyndt befolkede regioner i Finland og Sverige
 • Budget: 168 mia.ECU

2000 - 2006

Video 2000-06

 • 2000 – i Lissabonstrategien ændres EU’s prioriteter, så der lægges større vægt på vækst, arbejdspladser og innovation. De prioriterede mål for Samhørighedsfonden ændres i overensstemmelse hermed
 • 2000-04 – førtiltrædelsesinstrumenterne stillede finansiering og knowhow til rådighed for lande, der ventede på at komme med i EU
 • 2004 – ti nye lande tiltrådte (hvilket øgede EU's befolkning med 20 %, hvorimod dens BNP kun øgedes med 5 %)
 • Budget: 213 mia. EUR for de eksisterende 15 medlemslande; 22 mia. EUR for de nye medlemslande (2004-06)

2007 - 2013

Video 2007-2013

Regionalpolitikkens historie ppt en

20 år med samhørighedspolitik pdf (Panorama magazine, June 2008)

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!