Navigation path

Additional tools

Historie politiky

1957 - 1987

Mezníky – video

1988 - 1992

Video 1988-92

 • 1988 – za účelem přípravy na příchod Řecka (1981), Španělska a Portugalska (1986) byly do celkové politiky soudržnosti začleněny strukturální fondy se zavedením těchto hlavních zásad:
  • zaměření se na nejchudší a nejzaostalejší regiony
  • víceleté plánování
  • strategické zaměření investic
  • zapojení regionálních a místních partnerů
 • Rozpočet: 64 miliard ECU

1994 - 1999

Video 1994-99

 • 1993 – Maastrichtská smlouva zavedla tři novinky:
 • 1993 – vytvoření Finančního nástroje pro orientaci rybolovu
 • 1994-99 – zdroje pro strukturální fondy a Fond soudržnosti se zdvojnásobily a představovaly třetinu rozpočtu EU
 • 1995 – byl připojen zvláštní cíl na podporu řídce osídlených oblastí ve Finsku a Švédsku
 • Rozpočet: 168 miliard ECU

2000 - 2006

Video 2000-06

 • 2000 – „Lisabonská strategie“ přesunula priority EU směrem k růstu, zaměstnanosti a inovacím; v zájmu zohlednění těchto posunů se změnily rovněž priority politiky soudržnosti
 • 2000-04 – předvstupní nástroje poskytly finanční prostředky a know-how zemím, které čekaly na přistoupení k EU
 • 2004 – přistoupilo deset nových zemí (čímž se počet obyvatel EU zvýšil o 20 %, avšak její HDP pouze o 5 %)
 • Rozpočet: 213 miliard EUR pro 15 stávajících členů; 22 miliard EUR pro deset nových členských států (2004–2006)

2007 - 2013

Video 2007-2013

Historie regionální politiky ppt en

20 let politiky soudržnosti pdf (Panorama magazine, June 2008)

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média