Navigation path

Additional tools

Översikt av regionalpolitiken

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik. Den stöder skapande av arbetstillfällen, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, förbättrad livskvalitet och hållbar utveckling. Dessa investeringar främjar genomförandet av Europa 2020-strategin.

Regionalpolitik är också ett uttryck för EU:s solidaritet med mindre utvecklade länder och regioner, genom att koncentrera fonderna till de områden och sektorer där de gör den största skillnaden.

Regionalpolitik har som målsättning att minska de betydande ekonomiska, sociala och områdesspecifika skillnader som fortfarande existerar mellan Europas regioner. Genom att låta dessa skillnader vara kvar undermineras vissa av EU:s grundvalar, inklusive den stora inre marknaden och valutan, d.v.s. euron.

Under perioden 2014-2020 kommer EU att investera totalt 351 miljarder euro i Europas regioner.

EU-stödet bidrar bl.a. till att:

  • stöda små och medelstora företag,
  • stöda forskning och innovation,
  • investera i en renare miljö,
  • förbättra åtkomsten till digital teknologi,
  • utveckla nya produkter och produktionsmetoder,
  • stöda energieffektivitet och hantera klimatförändringar,
  • främja utbildning och kunskaper,
  • förbättra transportlänkar till glesbygden.

Regionala skillnader i EU (28 länder)
BNP per capita (PPS), 2010

Index, EU-28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Ingen uppgift
BNP per capita (PPS), 2010

Källa: Eurostat

EU regionalpolitik: Håll dig informerad