Navigation path

Additional tools

Pregled regionalne politike

Regionalna politika EU je naložbena politika. Podpira ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, gospodarsko rast, boljšo kakovost življenja in trajnostni razvoj. Te naložbe podpirajo izvajanje ukrepov za doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020.

Regionalna politika je tudi prizadevanje EU za solidarnost do manj razvitih držav in regij, saj sredstva usmerja na območja in v sektorje, kjer se lahko s temi sredstvi dosežejo največje spremembe.

Cilj regionalne politike je zmanjšati znatne gospodarske, socialne in teritorialne razlike, ki še vedno obstajajo med regijami EU. Če bi se te razlike ohranile, bi to ogrozilo nekatere temelje EU, vključno z velikim enotnim trgom in valuto, tj. evrom.

V obdobju 2014–2020 bo EU za evropske regije zagotovila naložbe v skupni vrednosti 351 milijard EUR.

S sredstvi EU se bo na primer zagotovila podpora za:  

  • krepitev malih in srednje velikih podjetij,
  • raziskave in inovacije,
  • naložbe v čistejše okolje,
  • večjo dostopnost digitalne tehnologije, 
  • razvoj novih izdelkov in načinov proizvodnje,
  • energetsko učinkovitost in obravnavanje posledic podnebnih sprememb,
  • izobraževanje ter pridobivanje spretnosti in znanja,
  • izboljšanje prometnih povezav z oddaljenimi regijami.

Razlike med regijami v EU-28
BDP na prebivalca (SKM), 2010

Indeks, EU-28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Ni podatkov
BDP na prebivalca (SKM), 2010

Vir: Eurostat

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji