Navigation path

Additional tools

Przegląd polityki regionalnej

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia i zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020”.

Polityka regionalna stanowi także wyraz solidarności UE z krajami i regionami słabiej rozwiniętymi. Środki są kierowane do tych obszarów i sektorów, w których można najwięcej zdziałać.

Celem polityki regionalnej jest zmniejszenie znaczących dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych istniejących wciąż pomiędzy różnymi regionami Europy. Dysproporcje te są niezgodne z niektórymi podstawowymi zasadami UE, m.in. dużym jednolitym rynkiem i wspólną walutą (euro).

W latach 2014–2020 UE zainwestuje w regiony europejskie w sumie 351 mld EUR.

Środki te zostaną wykorzystane na przykład do:

  • pobudzenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wspierania badań i działalności innowacyjnej,
  • inwestowania w ochronę środowiska,
  • zapewnienia lepszego dostępu do technologii cyfrowych,
  • rozwoju nowych produktów i metod produkcji,
  • wspierania wydajności energetycznej i zapobiegania zmianom klimatu,
  • stymulowania edukacji i poszerzania umiejętności,
  • usprawnienia połączeń transportowych z regionami oddalonymi.

Różnice między regionami UE28
PKB na mieszkańca (w SSN), 2010 r.

Wskaźnik, UE-28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Brak danych
PKB na mieszkańca (w SSN), 2010 r.

Źródło: Eurostat

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe