Navigation path

Additional tools

Reģionālās politikas pārskats

Eiropas Savienības (ES) reģionālā politika ir ieguldījumu politika. Tā atbalsta darbavietu izveidi, konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi, labāku dzīves kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību. Ar šiem ieguldījumiem tiek atbalstīta stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošana.

Ar reģionālās politikas starpniecību tiek pausta ES solidaritāte ar mazāk attīstītām valstīm un reģioniem, koncentrējot līdzekļus tādos reģionos un nozarēs, kur tie ir visvairāk nepieciešami.

Reģionālās politikas mērķis ir samazināt būtiskās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas joprojām pastāv Eiropas reģionu vidū. Nenovēršot šīs atšķirības, tās var iedragāt ES stūrakmeņus, tostarp tās lielo vienoto tirgu un valūtu — euro.
Laikā no 2014. līdz 2020. gadam ES ieguldīs Eiropas reģionos kopā 351 miljardus euro.
Eiropas Savienības finansējums, piemēram, palīdzēs:  

  • atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus;
  • atbalstīt pētniecību un inovāciju;
  • ieguldīt tīrākā vidē;
  • uzlabot piekļuvi digitālajām tehnoloģijām; 
  • izstrādāt jaunus produktus un ražošanas metodes;
  • atbalstīt energoefektivitāti un cīnīties pret klimata pārmaiņām;
  • atbalstīt izglītību un prasmju pilnveidošanu;
  • uzlabot transporta savienojumus ar attāliem reģioniem.

RReģionālās atšķirības 28 dalībvalstu ES
IKP uz 1 iedz. (pirktspējas līmenis), 2010. g.

Koeficients (28 valstu ES = 100)

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Nav datu
IKP uz 1 iedz. (pirktspējas līmenis), 2010. g.

Avots: EUROSTAT

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi