Navigation path

Additional tools

Regioninės politikos apžvalga

ES regioninė politika yra investicijų politika. Ji palaiko darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, ekonomikos augimą, aukštesnę gyvenimo kokybę ir tvarią plėtrą. Šios investicijos padeda įgyvendinti strategiją „Europa 2020“.

Be to, regioninė politika yra ES solidarumo su mažiau išsivysčiusiomis šalimis ir regionais išraiška siekiant sutelkti lėšas srityse ir sektoriuose, kuriuose galima daugiausia pasiekti.

Regionine politika siekiama sumažinti reikšmingus ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus, kurie vis dar būdingi Europos regionams. Jei šie skirtumai išliks, bus paplauti kai kurie pamatiniai ES akmenys, įskaitant didelę bendrąją rinką ir eurą. 2014–2020 m. laikotarpiu ES iš viso į Europos regionus investuos 351 mlrd. eurų.

ES finansavimas, pavyzdžiui, padės:  

  • plėstis mažosioms ir vidutinėms įmonėms,
  • remti tyrimus ir inovacijas,
  • investuoti į švaresnę aplinką,
  • gerinti skaitmeninių technologijų pasiekiamumą, 
  • kurti naujus gaminius ir gamybos metodus,
  • palaikyti energijos vartojimo efektyvumą ir stabdyti klimato pokyčius,
  • skatinti švietimą ir įgūdžių ugdymą,
  • gerinti nutolusių regionų pasiekiamumą (transportas).

ES-28 regioniniai skirtumai
Vienam gyventojui tenkanti BVP dalis (perkamosios galios standartais), 2010 m.

Rodiklis, ES-28 = 100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Duomenų nėra
BVP vienam gyventojui (PGS), 2010 m.

Šaltinis: Eurostatas.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos