Navigation path

Additional tools

Katsaus aluepolitiikkaan

EU:n aluepolitiikka on investointipolitiikkaa. Sen avulla tuetaan työpaikkojen syntymistä, kilpailukykyä, talouskasvua, elämänlaadun parantamista ja kestävää kehitystä. Investoinnit tukevat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Aluepolitiikka ilmentää myös EU:n solidaarisuutta vähemmän kehittyneitä maita ja alueita kohtaan, ja määrärahoja kohdennetaan alueille ja aloille, joilla niistä on eniten hyötyä.

Aluepolitiikan tavoitteena on vähentää merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja, joita edelleen esiintyy Euroopan eri alueiden välillä. Tällaiset erot saattavat pitkällä aikavälillä horjuttaa EU:n toiminnan kulmakiviä, kuten laajoja sisämarkkinoita ja yhteisen rahan – euron – vakautta.

EU investoi kaudella 2014–2020 yhteensä 351 miljardia euroa Euroopan alueisiin.

EU:n rahoituksella autetaan muun muassa

  • tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä
  • tukemaan tutkimusta ja innovointia
  • investoimaan entistä puhtaampaan ympäristöön
  • parantamaan digitaalitekniikan saatavuutta
  • kehittämään uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä
  • tukemaan energiatehokkuutta ja käsittelemään ilmastonmuutosta
  • edistämään koulutusta ja taitoja
  • parantamaan liikenneyhteyksiä syrjäisille alueille.

Alueelliset erot 28 jäsenvaltion EU:ssa
BKT henkeä kohti (PPS), 2010

Indeksi, EU-28 = 100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Ei tietoja
BKT henkeä kohti (PPS), 2010

Lähde: Eurostat

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media