Navigation path

Additional tools

Overblik over regionalpolitikken

EU's regionalpolitik er en investeringspolitik. Den støtter jobskabelse, konkurrenceevne, økonomisk vækst, bedre livskvalitet og bæredygtig udvikling. Investeringerne medvirker til at gennemføre Europa 2020-strategien.

Regionalpolitikken er også udtryk for EU's solidaritet med mindre udviklede lande og regioner. Den bruger midlerne i de områder og sektorer, hvor de kan gøre den største forskel.

Regionalpolitikken har som mål at mindske de væsentlige økonomiske, sociale og territoriale forskelle, der stadig er mellem Europas regioner. Hvis ikke disse forskelle udlignes, vil de underminere nogle af EU's hjørnestene, herunder det store indre marked og den fælles valuta, euroen.

I perioden 2014-2020 vil EU investere i alt 351 mia. EUR i Europas regioner.

EU-støtten skal f.eks. medvirke til at: 

  • styrke små og mellemstore virksomheder
  • støtte forskning og innovation
  • investere i et renere miljø
  • forbedre adgangen til digital teknologi
  • udvikle nye produkter og produktionsmetoder
  • støtte energieffektivitet og bekæmpe klimaforandringer
  • styrke uddannelse og færdigheder
  • forbedre transportmulighederne til fjerntliggende regioner

Regionale skævheder i EU-28
BNP/indbygger (KKS (købekraft)), 2010

Indeks, EU-28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Ingen data
BNP/indbygger (KKS (købekraft), 2010

Kilde: Eurostat

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!