Navigation path

Additional tools

Политика на сближаване 2014–2020 г: документация

Прессъобщения

 • Press Release "EU Cohesion Policy: Commission welcomes European Parliament's support for fundamental reforms" (November 2013) en
 • Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки (ноември 2013)
  bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Press Release "Member States and regions must lose no time in preparing the next generation of EU programmes for growth, says Commissioner Hahn after MEPs' vote on radical reform of EU Regional Policy" (July 2013)
  bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Въпроси и отговори относно законодателния пакет за политиката на сближаване на ЕС в периода 2014-2020 г. pdf en
 • Съобщение за пресата (Октомври 2011)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Въпроси и отговори за законодателния пакет на ЕС за регионалната политика, политиката по заетостта и социалната политика за периода 2014–2020 г.(Октомври 2011)
  pdf enfr

Infographic

 • Реформирана политика на сближаване за Европа :Основната инвестиционна политика за растеж и работни места
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Презентации

 • Общо представяне на реформираната политика на сближаване на ЕС за 2014-2020 г.
  ppt bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv(13 MB)

Брошура

 • The EU explained, regional policy, Making Europe’s regions and cities more competitive, fostering growth and creating jobs
  pdf en (1.2 MB)

карта

Информационни брошури

 • насочване на инвестициите към основни приоритети за постигане на растеж
  • Научни изследвания и иновации
   pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
  • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
   pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
  • Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП)
   pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
  • Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии
   pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Измерване на резултатите: информационни брошури за държави
 • Интегрирано устойчиво градско развитие
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Стратегии за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Водено от общностите местно развитие
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Финансови инструменти в политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Осигуряване на публичност на политиката на сближаване: правила за информация и комуникация за периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • интегрирани териториални инвестиции
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Опростяване На политиката на сближаване За периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Видеоматериали

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии