Navigation path

Additional tools

EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020: lagförslag

Europeiska kommissionen har antagit ett utkast till ett lagstiftningspaket som kommer att utgöra ramen för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020. De nya förslagen syftar till att stärka politikens strategiska dimension och att se till att EU:s investeringar inriktas på Europas långsiktiga mål om tillväxt och arbetstillfällen (”Europa 2020”).

Genom partnerskapsavtal med Kommissionen förbinder sig medlemsstaterna att fokusera på färre investeringsprioriteringar i enlighet med dessa mål. Paketet harmoniserar dessutom reglerna som gäller olika fonder, bland annat politiken för landsbygdsutveckling och havs- och fiskepolitiken, för att göra EU:s åtgärder mer samstämmiga.

Pressmeddelande pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Frågor och svar om lagstiftningspaketet för EU:s regional-, sysselsättnings- och socialpolitik under perioden 2014–2020 pdf enfr

Frågor och svar om EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020 pdf en

Allmän presentation av förslag till sammanhållningspolitik 2014–2020

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Broschyr: Sammanhållningspolitiken 2014–2020: Investera i tillväxt och jobb
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Faktablad

 • Mäta resultat: faktablad om länder
 • Förenkling av sammanhållningspolitiken för perioden 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrerad hållbar stadsutveckling
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Gemenskapsledd lokal utveckling
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Finansiella instrument i sammanhållningspolitiken 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Tydliggöra sammanhållningspolitiken: regler För information och kommunikation 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Sammanhållningspolitik 2014 -2020 : Investera i tillväxt och jobb
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Förordningsförslag

Gemensamma bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-initiativ i korthet

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

En rättelse av förslaget som antogs 6 oktober 2011 har antagits av Kommissionen 14 mars 2012 i syfte att rätta till fel i och sådant som utelämnades från den ursprungliga versionen.

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU-initiativ i korthet

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sammanhållningsfonden

EU-initiativ i korthet

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

En rättelse av förslaget som antogs 6 oktober 2011 har antagits av Kommissionen 14 mars 2012 i syfte att rätta till fel i och sådant som utelämnades från den ursprungliga versionen.

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europeiska socialfonden

EU-initiativ i korthet

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EU-initiativ i korthet

doc en

Kommissionens förslag

pdf de en fr

Europeiska programmet för social förändring och social innovation

EU-initiativ i korthet

doc en

pdf en

Kommissionens förslag

pdf de en fr

Europeiskt territoriellt samarbete

EU-initiativ i korthet

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

En rättelse av förslaget som antogs 6 oktober 2011 har antagits av Kommissionen 14 mars 2012 i syfte att rätta till fel i och sådant som utelämnades från den ursprungliga versionen.

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

EU-initiativ i korthet

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

En rättelse av förslaget som antogs 6 oktober 2011 har antagits av Kommissionen 14 mars 2012 i syfte att rätta till fel i och sådant som utelämnades från den ursprungliga versionen.

Kommissionens förslag

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

-->
EU regionalpolitik: Håll dig informerad