Navigation path

Additional tools

Kohezijska politika EU 2012–2020: zakonodajni predlogi

Evropska komisija je sprejela osnutek zakonodajnega paketa, ki bo urejal kohezijsko politiko EU za obdobje 2014–2020. Novi predlogi so zasnovani z namenom krepitve strateške razsežnosti politike in zagotovitve, da je naložba EU usmerjena v dolgoročne cilje Evrope za rast in delovna mesta („Evropa 2020“).

Države članice se bodo s pogodbami o partnerstvu, ki so jih sklenile s Komisijo, zavezale, da se bodo v skladu s temi cilji osredotočale na manjše število prednostnih naložb. Sveženj prav tako usklajuje pravila, povezana z različnimi skladi, vključno z razvojem podeželja in ribištvom, s katerimi se bo povečala usklajenost ukrepov EU.

Sporočilo za medije pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Vprašanja in odgovori o zakonodajnem paketu regionalne, zaposlitvene in socialne politike EU za obdobje 2012–2020 pdf enfr

Pogosta vprašanja o zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko EU 2014–2020 pdf en

Splošna predstavitev predlogov za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Brošura: Kohezijska politika 2014–2020: Vlaganje v rast in delovna mesta
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Informativni bilteni

 • Merjenje uspešnosti: informativni bilteni držav
 • Poenostavitev Kohezijske politike za obdobje 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Celostni trajnostni razvoj mest
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Finančni instrumenti kohezijske politike v obdobju 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Zagotavljanje vidnosti kohezijske politike: pravila za informiranje in komunikacijo za obdobje 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Kohezijska politika 2014 -2020 : Vlaganje v rast in delovna mesta
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Predlogi za uredbe

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropski sklad za regionalni razvoj

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohezijski sklad

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropski socialni sklad

Povzetek za državljane

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Povzetek za državljane

doc en

Predlog Komisije

pdf de en fr

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Povzetek za državljane

doc en

pdf en

Predlog Komisije

pdf de en fr

Evropsko teritorialno sodelovanje

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

-->
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji