Navigation path

Additional tools

Politika súdržnosti EÚ na roky 2014 – 2020: legislatívne návrhy

Európska komisia prijala návrh legislatívneho balíka, ktorý bude rámcom politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Cieľom nových návrhov je posilniť strategický rozmer politiky a zabezpečiť, aby sa investície EÚ zameriavali na dlhodobé ciele rastu a pracovných miest v Európe („Európa 2020“).

Prostredníctvom zmlúv o partnerstve uzavretých s Komisiou sa členské štáty v súlade s týmito cieľmi zamerajú na menší počet investičných priorít. S cieľom zvýšiť súdržnosť postupu EÚ balík harmonizuje aj pravidlá vzťahujúce sa na rôzne fondy vrátane rozvoja vidieka a námorného a rybného hospodárstva.

Tlačová správa pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Otázky a odpovede k legislatívnemu balíku o regionálnej a sociálnej politike a politike zamestnanosti na obdobie rokov 2014 – 2020 pdf enfr

Otázky a odpovede týkajúce sa balíka legislatívnych návrhov v rámci politiky súdržnosti EÚ na roky 2014 – 2020 pdf en

Všeobecná prezentácia o návrhoch politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Brožúra: Politika súdržnosti 2014 – 2020: Investície do rastu a pracovných miest
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Infolisty

 • Meranie výkonnosti: infolisty krajín
 • Zjednodušenie Politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrovaný Udržateľný Rozvoj
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Výskumné A Inovačné Stratégie Pre Inteligentnú Špecializáciu
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Miestny Rozvoj Riadený Spoločenstvom
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Finančné Nástroje Politiky Súdržnosti V Rokoch 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Zabezpečenie Viditeľnosti Politiky Súdržnosti: Informačné A Komunikačné Pravidlá 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Politika súdržnosti 2014 -2020 : Investície do rastu a pracovných miest
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh nariadení

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európsky fond regionálneho rozvoja

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohézny fond

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európsky sociálny fond

Súhrn pre občanov

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Súhrn pre občanov

doc en

Návrh Komisie

pdf de en fr

Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie

Súhrn pre občanov

doc en

pdf en

Návrh Komisie

pdf de en fr

Európska územná spolupráca

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá