Navigation path

Additional tools

Politica de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020: propuneri legislative

Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet legislativ care va constitui un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi a asigura faptul că investiţiile UE sunt axate pe obiectivele pe termen lung ale Europei în materie de creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”).

Prin contractele de parteneriat convenite cu Comisia, statele membre îşi vor asuma angajamentul de a-şi reduce paleta de priorităţi de investiţii, în conformitate cu aceste obiective. De asemenea, acest pachet legislativ armonizează normele privind diferite fonduri, dedicate între altele dezvoltării rurale şi afacerilor maritime şi pescuitului, în vederea sporirii coerenţei acţiunii UE.

Comunicat de presă pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Chestionar privind pachetul legislativ al politicii regionale, al politicii de ocupare a forţei de muncă şi al politicii sociale a UE pentru perioada 2014-2020pdf enfr

Întrebări şi răspunsuri - pachetul legislativ pentru politica de coeziune a UE (2014-2020) pdf en

Prezentare generală a propunerilor privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Broşură: Politica de coeziune 2014-2020: Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Fişe informative

 • Măsurarea performanţei: fişe informative pe ţări
 • Simplificarea Politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Dezvoltare Urbană Durabilă Integrată
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Strategii De Cercetare Şi Inovare Pentru Specializarea Inteligentă
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Dezvoltarea Locală Plasată Sub Responsabilitatea Comunităţii
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Instrumente Financiare În Cadrul Politiciide Coeziune 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Asigurarea Vizibilităţii Politicii De Coeziune: Norme De Informare Şi De Comunicare 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Politica de coeziune 2014 -2020 : Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propuneri de regulamente

Dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

Rezumatul cetăţenilor

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

La 14 martie 2012, Comisia a adoptat o rectificare la propunerea adoptată la 6 octombrie 2011, cu scopul de a corecta erorile și omisiunile identificate în versiunea originală.

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fondul european de dezvoltare regională

Rezumatul cetăţenilor

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fondul de coeziune

Rezumatul cetăţenilor

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

La 14 martie 2012, Comisia a adoptat o rectificare la propunerea adoptată la 6 octombrie 2011, cu scopul de a corecta erorile și omisiunile identificate în versiunea originală.

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fondul social european

Rezumatul cetăţenilor

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Fondul european de ajustare la globalizare

Rezumatul cetăţenilor

doc en

Propunerea Comisiei

pdf de en fr

Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare

Rezumatul cetăţenilor

doc en

pdf en

Propunerea Comisiei

pdf de en fr

Cooperarea teritorială europeană

Rezumatul cetăţenilor

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

La 14 martie 2012, Comisia a adoptat o rectificare la propunerea adoptată la 6 octombrie 2011, cu scopul de a corecta erorile și omisiunile identificate în versiunea originală.

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Gruparea europeană de cooperare teritorială

Rezumatul cetăţenilor

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

La 14 martie 2012, Comisia a adoptat o rectificare la propunerea adoptată la 6 octombrie 2011, cu scopul de a corecta erorile și omisiunile identificate în versiunea originală.

Propunerea Comisiei

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale