Navigation path

Additional tools

ES kohēzijas politika 2014.–2020. gadam: tiesību aktu priekšlikumi

Eiropas Komisija ir pieņēmusi tiesību aktu projektu kopumu, kas būs 2014.–2020. gada kohēzijas politikas pamatā. Jaunie priekšlikumi ir izstrādāti ar mērķi pastiprināt stratēģisko politikas aspektu un nodrošināt, lai ES ieguldījumi tiktu novirzīti Eiropas ilgtermiņa mērķiem saistībā ar izaugsmi un darbavietām (“Eiropa 2020”).

Saskaņā ar šiem mērķiem dalībvalstis, noslēdzot partnerības līgumus ar Komisiju, apņemas pievērst uzmanību šaurākam ieguldījumu prioritāšu lokam. Šis priekšlikumu kopums harmonizē arī noteikumus, kas saistīti ar dažādiem fondiem, ieskaitot lauku attīstības, jūrlietu un zivsaimniecības fondiem, lai sekmētu saskaņotu ES rīcību.

Paziņojums presei pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Jautājumi un atbildes par tiesību aktu kopumu attiecībā uz ES reģionālo, nodarbinātības un sociālo politiku 2014.–2020. gadampdf enfr

Jautājumi un atbildes par ES 2014.–2020. gada kohēzijas politikas tiesību aktu paketi pdf en

Vispārīga prezentācija par priekšlikumiem saistībā ar kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Brošūra: Kohēzijas politika 2014–2020 Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

FAKTU LAPAS

 • Paveiktā noteikšana: valstu faktu lapas
 • Vienkāršošana Kohēzijas politika 2014.–2020.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrēta Ilgtspējīga Pilsētu Attīstība
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Pētniecības Un Inovāciju Stratēģijas Gudras Specializācijas Jomā
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Sabiedrības Virzīta Vietējā Attīstība
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Finanšu Instrumenti Kohēzijas Politikā 2014.-2020. Gadam
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Kohēzijas Politikas Redzamības Nodrošināšana: Informācijas Un Komunikācijas Noteikumi 2014.-2020. Gadam
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Kohēzijas politika 2014 -2020 : Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Regulu priekšlikumi

Kopīgie noteikumi par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohēzijas fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas Sociālais fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc en

Komisijas priekšlikums

pdf de en fr

Eiropas Savienības programma par sociālajām pārmaiņām un inovācijām

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc en

pdf en

Komisijas priekšlikums

pdf de en fr

Eiropas teritoriālā sadarbība

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas teritoriālās sadarbības grupa

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi