Navigation path

Additional tools

Polityka spójności 2014-2020

Aktualności

22/08/2014 - Partnership Agreements and Operational Programmes - State of Play

12/08/2014 - First 2014-2020 ERDF Operational Programme adopted!

07/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Bulgaria on use of EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

06/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement' with Romania for EU Structural and Investment Funds, 2014-2020

30/07/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Portugal on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

23/05/2014 - Commission adopts European Structural and Investment Funds ‘Partnership Agreement’ with Greece

23/05/2014 - Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020

22/05/2014 - Commission adopts European Structural and Investment Funds ‘Partnership Agreement’ with Germany

21/05/2014 - Nowe arkusze informacyjne na temat osiągnięć i planów polityki spójności

05/05/2014 - Komisja Europejska i Dania zawarły pierwszą umowę o partnerstwie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

30/04/2014 - Umowy o partnerstwie i programy operacyjne — stan aktualny

20/01/2014 - Harmonogram na okres programowania 2014–2020

09/01/2014 - Adoption of the code of conduct on partnership for 2014-2020 programmes

18/12/2013 - Regulacje polityki spójności wchodzą w życie

26/11/2013 - 'Delivering on Cohesion Policy Reform with Quality and Speed'

20/11/2013 - PRZYJĘTO PAKIET REFORM POLITYKI SPÓJNOŚCI: Komisja z zadowoleniem przyjmuje poparcie Parlamentu dla fundamentalnych reform

19/11/2013 - Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

19/11/2013 - Ukierunkowanie polityki spójności UE na osiąganie maksymalnego wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Reforma w 10 punktach

07/11/2013 - Nowa polityka spójności na rzecz zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie: Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, otwiera głosowanie w Parlamencie Europejskim

23/08/2013 - Polityka spójności na lata 2014–2020: Budżety inwestycyjne państw członkowskich

10/07/2013 - Państwa członkowskie powinny bez zwłoki przygotować kolejną edycję programów UE na rzecz wzrostu

19/03/2013 - "Porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych sprawdzianem umiejętności podejmowania decyzji w Europie"

11/02/2013 - Oświadczenie komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 po posiedzeniu Rady Europejskiej

26/07/2012 - Badanie wskazuje, że przyszła polityka regionalna może zmniejszyć biurokrację o 20%

08/06/2012 - Ankieta pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”

14/03/2012 - Komisja toruje drogę do lepszego łączenia funduszy UE na lata 2014–2020

29/02/2012 - Broszura na temat uproszczenia procedur w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 już dostępna

17/01/2012 - „Polityka spójności na lata 2014–2020 — inwestycje w regiony europejskie”: kompleksowa analiza i opinie na temat najnowszej edycji czasopisma „Panorama” już dostępne w Internecie

06/10/2011 - Nowa architektura polityki spójności 2014–2020

30/06/2011 - Budżet UE na lata 2014–2020 a polityka spójności

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe