Navigation path

Additional tools

Политика на сближаване 2014–2020 г.

Новини

21/11/2014 - Commissioner Crețu marks important milestones to start the flow of EU regional investments

18/11/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Ireland on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

18/11/2014 - Partnership Agreements and Operational Programmes - State of Play

30/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Croatia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

30/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Slovenia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

30/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Spain on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

30/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreements’ with Spain, Slovenia and Croatia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with the United Kingdom on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Italy on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Sweden on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Luxembourg on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Belgium on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Malta on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreements’ with Belgium, Malta, Italy, UK, Sweden and Luxembourg on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

07/10/2014 - European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Finland on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

29/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Hungary on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

26/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with The Czech Republic on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

22/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with The Netherlands on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

12/08/2014 - First 2014-2020 ERDF Operational Programme adopted!

08/08/2014 - Commission adopts a "Partnership Agreement" with France on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs over the period 2014 2020

07/08/2014 - Европейската комисия сключва споразумение за партньорство с България относно използването на структурните и инвестиционни фондове на ЕС за растеж и работни места през 2014 – 2020 г.

06/08/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement' with Romania for EU Structural and Investment Funds, 2014-2020

30/07/2014 - Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Portugal on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

23/05/2014 - Commission adopts European Structural and Investment Funds ‘Partnership Agreement’ with Greece

23/05/2014 - Commission adopts European Structural and Investment Funds ‘Partnership Agreement’ with Poland

22/05/2014 - Commission adopts European Structural and Investment Funds ‘Partnership Agreement’ with Germany

21/05/2014 - Нови фактлистове за държавите описват постиженията и бъдещите планове на политиката на сближаване

05/05/2014 - Commission adopts first European Structural and Investment Funds “Partnership Agreement” with Denmark

30/04/2014 - Споразумения за партньорство и оперативни програми – актуално състояние

20/01/2014 - Programming 2014-2020 : the timetable

09/01/2014 - Adoption of the code of conduct on partnership for 2014-2020 programmes

18/12/2013 - Cohesion Policy Regulations to enter into force

26/11/2013 - 'Delivering on Cohesion Policy Reform with Quality and Speed'

20/11/2013 - COHESION POLICY PACKAGE ADOPTED: Commission welcomes European Parliament's support for fundamental reforms

19/11/2013 - Един трилион евро се инвестират в бъдещето на Европа — бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г.

19/11/2013 - Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

07/11/2013 - A New Cohesion Policy for Growth and Jobs in Europe: Regional Policy Commissioner Johannes Hahn welcomes vote in European Parliament

23/08/2013 - Политика на сближаване 2014–2020 г.: Инвестиционни бюджети на държавите членки

10/07/2013 - Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж

19/03/2013 - 'An agreement on the multiannual financial framework is a signal of Europe's decisiveness'

11/02/2013 - Statement from EU Regional Policy Commissioner Johannes Hahn: on the Multiannual Financial Framework 2014-2020 after the European Council

26/07/2012 - Study shows that future Regional Policy can cut red tape by 20%

08/06/2012 - Survey: New common strategic framework 2014 to 2020

14/03/2012 - Commission paves the way for the better combination of EU Funds for 2014-2020

29/02/2012 - Brochure 'Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020' now available

17/01/2012 - "Cohesion Policy 2014-2020 investing in Europe's Regions": full analysis and feedback in the latest edition of Panorama magazine now online

06/10/2011 - A new architecture for cohesion policy 2014-2020

30/06/2011 - EU budget 2014-2020 and cohesion policy

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии