Navigation path

Additional tools

Kohezijska politika 2014-2020

Zakonodajni predlogi

Evropska komisija je 6. oktobra 2011 sprejela zakonodajne predloge za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020. Novi predpisi bodo zaceli veljati leta 2014.

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropski sklad za regionalni razvoj

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohezijski sklad

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropski socialni sklad

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Povzetek za državljane

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Povzetek za državljane

doc en

Predlog Komisije

pdf de en fr

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Povzetek za državljane

doc en

pdf en

Predlog Komisije

pdf de en fr

Evropsko teritorialno sodelovanje

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Povzetek za državljane

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija je 14. marca 2012 sprejela popravek predloga, ki je bil sprejet 6. oktobra 2011, z namenom, da popravi napake in opustitve iz izvirne različice.

Predlog Komisije

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Documenti

Skupni strateški okvir

V skladu s predlogi kohezijske politike z dne 6. oktobra in kot pomoc pri pripravi držav clanic na naslednje programsko obdobje je Komisija 14. marca 2012 objavila »skupni strateški okvir« (SSO). Namenjen je pomoci pri strateškem vodenju v državah clanicah in njihovih regijah, in sicer v naslednjem obdobju financnega nacrtovanja od leta 2014 do 2020. Omogocil bo boljše združevanje razlicnih skladov ter tako povecal vpliv naložb EU. Nacionalne in regionalne oblasti bodo ta okvir uporabile kot osnovo za sestavljanje »pogodb o partnerstvu« s Komisijo, s katerimi bodo poskušale izpolniti cilje za evropsko rast in zaposlovanje za leto 2020.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Sporocilo za javnost de en fr
Delovni dokument osebja v zvezi s skupnim strateškim okvirjem :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji