Navigation path

Additional tools

Politika súdržnosti 2014-2020

Legislatívne návrhy

Európska komisia prijala dňa 6. októbra 2011 návrhy právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Nové nariadenia by mali nadobudnúť účinnosť v roku 2014.

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európsky fond regionálneho rozvoja

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohézny fond

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európsky sociálny fond

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Súhrn pre občanov

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Súhrn pre občanov

doc en

Návrh Komisie

pdf de en fr

Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie

Súhrn pre občanov

doc en

pdf en

Návrh Komisie

pdf de en fr

Európska územná spolupráca

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Súhrn pre občanov

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisia schválila 14. marca 2012 korigendum k návrhu schválenému 6. októbra 2011 s cieľom opraviť chyby a doplniť chýbajúce informácie v pôvodnej verzii.

Návrh Komisie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Documenty

Spoločný strategický rámec

V nadväznosti na návrhy v oblasti politiky súdržnosti zo 6. októbra a aby pomohla členským štátom pri príprave na nasledujúce programové obdobie, Komisia 14. marca 2012 predložila „spoločný strategický rámec“ (SSR). Tento rámec má pomôcť aj pri určovaní strategického smerovania na nasledujúce finančné plánovacie obdobie od roku 2014 do roku 2020 v členských štátoch a ich regiónoch. Tento rámec umožní oveľa lepšiu kombinovateľnosť rôznych fondov na maximalizáciu účinku investícií EÚ. Vnútroštátne a regionálne orgány využijú tento rámec ako základ prípravy zmlúv o partnerstve s Komisiou, čím sa zaviažu splniť európske ciele v oblasti rastu a pracovných miest do roku 2020.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Novinový článok de en fr
Zamestnanci pracujúci na dokumente spoločného strategického rámca :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá