Navigation path

Additional tools

Polityka spójności 2014-2020

Wnioski ustawodawcze

6 października 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wnioski ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014–2020 r. Nowe rozporządzenia powinny wejść w życie w roku 2014.

Wspólne postanowienia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fundusz Spójności

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejski Fundusz Społeczny

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Co nowego w UE

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Co nowego w UE

doc en

Propozycja Komisji

pdf de en fr

Program Unii Europejskiej na rzecz Zmian Społecznych i Innowacyjności

Co nowego w UE

doc en

pdf en

Propozycja Komisji

pdf de en fr

Europejska współpraca terytorialna

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Dokumentów

Wspólne ramy strategiczne

Zgodnie z propozycjami dotyczącymi polityki spójności z dnia 6 października oraz w celu zapewnienia państwom członkowskim pomocy w przygotowaniach do kolejnego okresu planowania, 14 marca 2012 roku Komisja przedstawiła wspólne ramy strategiczne. Mają one pomóc w określeniu kierunku strategicznego na kolejny okres planowania finansowego na lata 2014–2020 w państwach członkowskich i ich regionach. Umożliwią znacznie lepsze łączenie różnych funduszy w celu zmaksymalizowania oddziaływania inwestycji UE. Organy krajowe i regionalne będą wykorzystywać te ramy jako podstawę do sporządzania swoich umów partnerskich z Komisją, zobowiązując się do przestrzegania europejskich celów w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy na 2020 rok.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Informacja prasowa de en fr
Dokument roboczy dla pracowników dotyczący wspólnych ram strategicznych :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe