Navigation path

Additional tools

Cohesiebeleid 2014-2020

Wetgevingsvoorstellen

Op 6 oktober 2011 heeft de Europese Commissie haar plannen voor het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 voorgesteld. De nieuwe verordeningen zouden in 2014 van kracht moeten worden.

Gemeenschappelijke bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Publiekssamenvatting

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Een erratum op het op 6 oktober 2011 aangenomen voorstel is door de Commissie goedgekeurd op 14 maart 2012 met als doel het rectificeren van fouten en omissies die werden geconstateerd in de originele versie.

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Publiekssamenvatting

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Cohesiefonds

Publiekssamenvatting

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Een erratum op het op 6 oktober 2011 aangenomen voorstel is door de Commissie goedgekeurd op 14 maart 2012 met als doel het rectificeren van fouten en omissies die werden geconstateerd in de originele versie.

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europees Sociaal Fonds

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Publiekssamenvatting

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Publiekssamenvatting

doc en

Voorstel van de Commissie

pdf de en fr

EU-programma voor sociale verandering en innovatie

Publiekssamenvatting

doc en

pdf en

Voorstel van de Commissie

pdf de en fr

Europese territoriale samenwerking

Publiekssamenvatting

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Een erratum op het op 6 oktober 2011 aangenomen voorstel is door de Commissie goedgekeurd op 14 maart 2012 met als doel het rectificeren van fouten en omissies die werden geconstateerd in de originele versie.

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europese groepering voor territoriale samenwerking

Publiekssamenvatting

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Een erratum op het op 6 oktober 2011 aangenomen voorstel is door de Commissie goedgekeurd op 14 maart 2012 met als doel het rectificeren van fouten en omissies die werden geconstateerd in de originele versie.

Voorstel van de Commissie

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Documenten

Gemeenschappelijk strategisch kader

Naar aanleiding van de voorstellen voor het cohesiebeleid van 6 oktober jl. en ter ondersteuning van de lidstaten bij hun voorbereiding op de komende programmeringsperiode presenteerde de Commissie op 14 maart 2012 het „gemeenschappelijk strategisch kader” (GSK). De bedoeling van het GSK is hulp te bieden bij het bepalen van de strategische richting in de lidstaten en hun regio’s voor de komende planperiode van 2014 tot 2020. Het zorgt voor een veel betere combinatie van diverse fondsen, waardoor het effect van EU-investeringen zo groot mogelijk wordt. Nationale en regionale overheden gebruiken dit kader als basis voor het ontwerp van hun „partnerschapcontracten” met de Commissie, waarbij ze zich verbinden aan de Europese doelstellingen voor 2020 op het gebied van groei en banen.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Persbericht de en fr
Werkdocument over het gemeenschappelijk strategisch kader :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte