Navigation path

Additional tools

Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020

Proposti leġiżlattivi

Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd

Sommarju taċ-Ċittadini

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fl-14 ta' Marzu 2012, ġie adottat korriġendum għall-proposta adottata fis-6 ta' Ottubru 2011 bil-għan li jiġu kkoreġuti żbalji u ommissjonijiet identifikati fil-verżjoni oriġinali.

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

Sommarju taċ-Ċittadini

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fond ta’ Koeżjoni

Sommarju taċ-Ċittadini

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fl-14 ta' Marzu 2012, ġie adottat korriġendum għall-proposta adottata fis-6 ta' Ottubru 2011 bil-għan li jiġu kkoreġuti żbalji u ommissjonijiet identifikati fil-verżjoni oriġinali.

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fond Soċjali Ewropew

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sommarju taċ-Ċittadini

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

Sommarju taċ-Ċittadini

doc en

Proposta tal-Kummissjoni

pdf de en fr

Programm tal-Unjoni Ewropea għat-Tibdil Soċjali u għall-Innovazzjoni

Sommarju taċ-Ċittadini

doc en

pdf en

Proposta tal-Kummissjoni

pdf de en fr

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

Sommarju taċ-Ċittadini

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fl-14 ta' Marzu 2012, ġie adottat korriġendum għall-proposta adottata fis-6 ta' Ottubru 2011 bil-għan li jiġu kkoreġuti żbalji u ommissjonijiet identifikati fil-verżjoni oriġinali.

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali

Sommarju taċ-Ċittadini

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fl-14 ta' Marzu 2012, ġie adottat korriġendum għall-proposta adottata fis-6 ta' Ottubru 2011 bil-għan li jiġu kkoreġuti żbalji u ommissjonijiet identifikati fil-verżjoni oriġinali.

Proposta tal-Kummissjoni

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Dokumenti

Qafas Strateġiku Komuni

Wara l-proposti tal-Politika ta’ Koeżjoni tas-6 ta’ Ottubru, u sabiex tgħin lill-Istati Membri jħejju rwieħhom għall-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss, fit-14 ta’ Marzu 2012, il-Kummissjoni ppreżentat il-“Qafas Strateġiku Komuni” (CSF - Common Strategic Framework). Huwa maħsub sabiex jgħin fl-istabbiliment tad-direzzjoni strateġika għall-perjodu ta’ ppjanar finanzjarju li jmiss mill-2014 sal-2020 fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom. Sejjer jippermetti kombinazzjoni ferm aħjar tal-fondi varji sabiex jimmassimizza l-impatt tal-investimenti tal-UE. L-awtoritajiet nazzjonali u dawk reġjonali sejrin jużaw dan il-qafas bħala l-bażi għall-abbozzar tal-‘Kuntratti ta’ Sħubija’ mal-Kummissjoni, filwaqt li jkunu qed jimpenjaw irwieħhom sabiex jissodisfaw il-miri tat-tkabbir u tal-impjiegi tal-Ewropa għall-2020.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Stqarrija għall-Istampa de en fr
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar il-Qafas Strateġiku Komuni :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a