Navigation path

Additional tools

Kohēzijas politika 2014-2020

Tiesību aktu priekšlikumi

Eiropas Komisija 2011. gada 6. oktobrī pieņēma vairākus tiesību aktu priekšlikumus par kohēzijas politiku 2014. 2020. gadā. Paredzams, ka jaunās regulas stāsies spēkā 2014. gadā.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kohēzijas fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas Sociālais fonds

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Iedzīvotāju kopsavilkums

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc en

Komisijas priekšlikums

pdf de en fr

Eiropas Savienības programma par sociālajām pārmaiņām un inovācijām

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc en

pdf en

Komisijas priekšlikums

pdf de en fr

Eiropas teritoriālā sadarbība

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Eiropas teritoriālās sadarbības grupa

Iedzīvotāju kopsavilkums

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisija 2012. gada 14. martā apstiprināja labojumu 2011. gada 6. oktobrī pieņemtajā priekšlikumā, lai novērstu sākotnējā versijā konstatētās kļūdas un izlaidumus.

Komisijas priekšlikums

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Dokumenti

Vienots stratēģiskais satvars

Pēc Kohēzijas politikas priekšlikumu paziņošanas 6. oktobrī un ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm sagatavoties nākamajam programmas periodam Komisija 2012. gada 14. martā publicēja vienotu stratēģisko satvaru (VSS). Tā mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm un to reģioniem noteikt nākamā finanšu plānošanas perioda (2014.–2020. gadam) stratēģisko virzienu. Tas ļaus labāk apvienot dažādus fondus, lai maksimāli palielinātu ES investīciju ietekmi. Valsts un reģionālās iestādes izmantos šo satvaru kā pamatu, lai izveidotu partnerības līgumu projektus ar Komisiju, kuros tās apņemas līdz 2020. gadam īstenot Eiropas izaugsmes un nodarbinātības mērķus.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Paziņojums presei de en fr
Personāla darba dokuments par vienotu stratēģisko satvaru :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

 

Delegated acts, implementing acts and guidance

An overview on the on-going discussion related to the preparation of delegated acts, implementing acts and guidance for the European Structural and Investment Funds 2014-2020. The expert meetings provide a forum for informal consultation of experts on the approaches taken to regulation and guidance in various areas.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi