Navigation path

Additional tools

Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020

Seadusandlikud ettepanekud

Euroopa Komisjon võttis 6. oktoobril 2011 vastu õigusaktide ettepanekud, milles käsitletakse ühtekuuluvuspoliitikat ajavahemikus 2014–2020. ja 2013. aasta jooksul. Uued määrused peaksid jõustuma 2014. aastal.

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ühtsed sätted

Kokkuvõte kodanikele

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjon võttis 14. märtsil 2012 vastu korrigendumi 6. oktoobril 2011 vastu võetud ettepaneku kohta, et parandada originaalversioonis tuvastatud vead ja väljajätmised.

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Euroopa Regionaalarengu Fond

Kokkuvõte kodanikele

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Ühtekuuluvusfond

Kokkuvõte kodanikele

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjon võttis 14. märtsil 2012 vastu korrigendumi 6. oktoobril 2011 vastu võetud ettepaneku kohta, et parandada originaalversioonis tuvastatud vead ja väljajätmised.

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Euroopa Sotsiaalfond

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Kokkuvõte kodanikele

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

Kokkuvõte kodanikele

doc en

Komisjoni ettepanek

pdf de en fr

Euroopa Liidu sotsiaalsete muudatuste ja innovatsiooni programm

Kokkuvõte kodanikele

doc en

pdf en

Komisjoni ettepanek

pdf de en fr

Euroopa territoriaalne koostöö

Kokkuvõte kodanikele

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjon võttis 14. märtsil 2012 vastu korrigendumi 6. oktoobril 2011 vastu võetud ettepaneku kohta, et parandada originaalversioonis tuvastatud vead ja väljajätmised.

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus

Kokkuvõte kodanikele

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Komisjon võttis 14. märtsil 2012 vastu korrigendumi 6. oktoobril 2011 vastu võetud ettepaneku kohta, et parandada originaalversioonis tuvastatud vead ja väljajätmised.

Komisjoni ettepanek

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Dokumendid

Ühine strateegiline raamistik (ÜSR)

Lähtuvalt 6. oktoobri ühtekuuluvuspoliitika ettepanekutest ja aitamaks liikmesriikidel uueks kavandamisperioodiks ette valmistada, tutvustas komisjon 14. märtsil 2012 ühist strateegilist raamistikku (ÜSR). Selle eesmärgiks on aidata liikmesriikidel ja nende piirkondadel järgmiseks kavandamisperioodiks 2014–2020 kindlaks määrata oma strateegiline suund. ÜSR võimaldab palju paremini kombineerida erinevaid fonde, et maksimeerida ELi investeeringute mõju. Riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused võtavad antud raamistiku aluseks komisjoniga sõlmitavate partnerluslepingute koostamisel, millega kohustutakse täitma Euroopa 2020. aasta kasvu- ja tööhõive eesmärke.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Pressiteade de en fr
Ühist strateegilist raamistikku käsitlev komisjoni talituste töödokument :

  • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
  • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Delegeeritud õigusaktide, rakendusaktide ja suuniste

Ülevaade käimasolevast arutelust seoses Euroopa Struktuurifondi ja Euroopa Investeerimisfondi (2014−2020) delegeeritud õigusaktide, rakendusaktide ja suuniste ettevalmistamisega. Ekspertide kohtumised on ekspertide mitteametliku konsulteerimise foorumiks seoses erinevates valdkondades võetavate reguleerimist ja juhtimist käsitlevate lähenemisviisidega.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis