Navigation path

Additional tools

Politika soudržnosti 2014 -2020


Novinsky

Dohody o partnerství a operační programy – aktuální stav

Evropská komise v současnosti analyzuje oficiální dohody o partnerství (DoP),které obdržela od 16 členských států, a návrhy operačních programů politiky soudržnosti (OP) předložené 9 státy. Dohody a programy nastiňují investiční plány států v oblasti strukturálních a investičních fondů EU v programovém období 2014–2020.

DoP a OP zatím poskytly tyto státy:

 • Polska: DOP 10/01, předloženo všech 22 OP
 • France: DoP 14/01, předložen 14 OP
 • Latvija: DoP 15/02, předložen 1 OP
 • Portugal: DoP 04/02, předložen 10 OP
 • Lietuva: DoP 04/01, předložen 1 OP
 • Slovensko: DoP 14/02
 • Suomi/Finland: DoP 17/02
 • Deutschland: DoP 26/02, předloženy 5 OP
 • Eesti: DoP 28/02, předložen 1 OP
 • Danmark: DoP 04/03, předloženy oba OP
 • Magyarország: DoP 07/03
 • Nederland: DoP 10/03, předloženo všech 5 OP
 • România: DoP 01/04
 • Malta: DoP 01/04
 • България/Bulgaria: DoP 02/04
 • Slovenija: DoP 10/04

Byl rovněž předložen jeden operační program v rámci Evropské územní spolupráce mezi Nizozemskem a Německem.

Komise zdůraznila nezbytnost strategického přístupu k využívání prostředků a také fakt, že kvalita je důležitější než rychlost.

Zbylých 12 návrhů na oficiální dohody o partnerství má být Komisi předáno do 22. dubna, aby je mohla schválit a financování mohlo začít.

Partnership Agreements and Operational Programmes - State of Play

The European Commission is now analysing the official Partnership Agreements (PA) received from 16 Member States and draft Cohesion Policy Operational Programmes (OP) from 9 countries outlining their investment plans for EU Structural and Investment Funds for the 2014-2020 programming period.

The PAs and OPs have come from:

 • Polska: PA 10/01 and all 22 OPs submitted
 • France: PA 14/01 and 14 OP submitted
 • Latvija: PA 15/02 and their one OP submitted
 • Portugal: PA 04/02 and 10 OP submitted
 • Lietuva: PA 04/01 and their one OP submitted
 • Slovensko: PA 14/02
 • Suomi: Finland PA 17/02
 • Deutschland: PA 26/02 and 5 OPs submitted
 • Eesti: PA 28/02 and their one OP submitted
 • Danmark: PA 04/03 and both OPs submitted
 • Magyarország: PA 07/03
 • Nederland: PA 10/03 and all 5 OPs submitted
 • România: PA 01/04
 • Malta: PA 01/04
 • България/Bulgaria: PA 02/04
 • Slovenija: PA 10/04

One ETC (European Territorial Cooperation) OP (NL-DE) has also been submitted

The Commission has underlined that a strategic approach to the use of the funds is critical and quality is more important than speed.

The 12 remaining official Partnership Agreement proposals are to be submitted to the Commission by 22 April, for adoption as soon as possible so that programme funding can begin.

Programming 2014-2020 : the timetable

Partnership Agreements

The Regulation establishes that each Member State shall submit its Partnership Agreement (PA) to the Commission within 4 months from the entry into force of the Regulation.

The Commission shall in turn make observations within 3 months of the date of submission of the PA by the Member State and shall adopt the Agreement no later than 4 months from its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the observations made by the Commission.

This means that as a general rule, PAs should be adopted by end of August 2014 at the latest.

Operational Programmes

The Regulation establishes that Operational Programmes (OPs) shall be submitted by Member States at the latest 3 months following the submission of the PA.

The Commission shall make observations within 3 months of the date of submission of the OP and adopt the OP no later than 6 months from the date of its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the Commission observations.

As a general rule, therefore, OPs should be adopted by end of January 2015 at the latest.

Všechny zprávy

Legislativní návrhy

Návrhy předpisů týkající se politiky soudržnosti v období 2014–2020 přijala Evropská komise dne 6. října. Nová nařízení by měla vstoupit v platnost během roku 2014.

Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu

Shrnutí pro veřejnost

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Oprava návrhu přijatého 6. října 2011 byla přijata Komisí 14. března 2012 za účelem nápravy chyb a opomenutí zjištěných v původní verzi.

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropský fond pro regionální rozvoj

Shrnutí pro veřejnost

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fond soudržnosti

Shrnutí pro veřejnost

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Oprava návrhu přijatého 6. října 2011 byla přijata Komisí 14. března 2012 za účelem nápravy chyb a opomenutí zjištěných v původní verzi.

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropský sociální fond

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Shrnutí pro veřejnost

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Shrnutí pro veřejnost

doc en

Návrh Komise

pdf de en fr

Program Evropské unie pro sociální změny a inovace

Shrnutí pro veřejnost

doc en

pdf en

Návrh Komise

pdf de en fr

Evropská územní spolupráce

Shrnutí pro veřejnost

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Oprava návrhu přijatého 6. října 2011 byla přijata Komisí 14. března 2012 za účelem nápravy chyb a opomenutí zjištěných v původní verzi.

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Shrnutí pro veřejnost

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Oprava návrhu přijatého 6. října 2011 byla přijata Komisí 14. března 2012 za účelem nápravy chyb a opomenutí zjištěných v původní verzi.

Návrh Komise

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Dokumenty

Společný strategický rámec

Evropská komise 14. března 2012 představila v návaznosti na návrhy politiky soudržnosti z 6. října tzv. společný strategický rámec (CSF), který členským státům usnadní přípravu na příští programové období. Rámec má členským státům a jejich správním celkům pomoci určit strategický směr pro následující období finančního plánování, 2014–2020. Cílem je, aby státy dokázaly lépe čerpat z různých fondů a maximálně tak využít investice Evropské unie. Národní a regionální úřady budou ze společného strategického rámce vycházet při přípravě partnerské dohody s Komisí, jíž se zavážou ke splnění evropských cílů v oblasti ekonomického růstu a vytváření nových pracovních míst pro rok 2020.

Read the comments on the Common Strategic Framework en

Tisková zpráva de en fr
Pracovní dokument o společném strategickém rámci :

 • Part I de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word
 • Part II de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf de en fr bg cs da el es et fi hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv word

European Code of Conduct on Partnership

Partnership principle in the implementation of the CSF Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (Staff Working Document) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf
Comments on the SDW on the European Code of Conduct on Partnership may be sent to the European Commission to the e-mail address empl-eccp@ec.europa.eu
Read the Comments on the European Code of Conduct on Partership

Přípravou aktů v přenesené pravomoci, prováděcích aktů a pokynů

Přehled probíhajících diskusí souvisejících s přípravou aktů v přenesené pravomoci, prováděcích aktů a pokynů pro evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020. Setkání odborníků dávají prostor pro neformální konzultace s experty ohledně postupů používaných při regulaci a poradenství v jednotlivých oblastech.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média