Navigation path

Additional tools

Sammanhållningspolitik 2014-2020


Nyheter

Partnerskapsavtal och operativa program – lägesbeskrivning

Europeiska kommissionen analyserar nu de officiella partnerskapsavtalen (PA) som mottagits från 27 medlemsstater och utkasten till operativa program (OP) för sammanhållningspolitiken från 10 länder med huvuddragen av deras planer för investering i EU:s struktur- och investeringsfonder för programperioden 2014–2020.

PA och OP har inkommit från:

 • Polska: PA 10/01 och alla fem 22 OP inlämnade
 • France: PA 14/01 och 25 OP inlämnat
 • Latvija: PA 15/02 och deras enda OP inlämnat
 • Portugal: PA 04/02 och alla fem 12 OP inlämnade
 • Lietuva: PA 04/01 och deras enda OP inlämnat
 • Slovensko: PA 14/02
 • Suomi/Finland: PA 17/02 och deras enda OP inlämnat
 • Deutschland: PA 26/02 och 6 OP inlämnade
 • Eesti: PA 28/02 och deras enda OP inlämnat
 • Danmark: PA 04/03 och båda OP inlämnade
 • Magyarország: PA 07/03
 • Nederland: PA 10/03 och alla fem 5 OP inlämnade
 • România: PA 01/04
 • Malta: PA 01/04
 • България/Bulgaria: PA 02/04
 • Slovenija: PA 10/04
 • Sverige: PA 17/04
 • Κ?προς: PA 17/04
 • Ceská republika: PA 17/04
 • Österreich: PA 17/04
 • United Kingdom: PA 17/04
 • Ελλ?δα: PA 17/04
 • Italia: PA 22/04
 • España: PA 22/04
 • Hrvatska: PA 22/04
 • Éire/Ireland: PA 22/04
 • Belgien/Belgique/België: PA 23/04

Ett operativt program för europeiskt territoriellt samarbete (NL-DE) har också lämnats in.

Kommissionen har betonat att en strategisk metod för att använda fonderna är mycket viktig och att kvalitet är viktigare än snabbhet.

De 12 resterande officiella partnerskapsavtalen ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast 22 april och antas så snart som möjligt, så att programmet kan börja finansieras.

Programming 2014-2020 : the timetable

Partnership Agreements

The Regulation establishes that each Member State shall submit its Partnership Agreement (PA) to the Commission within 4 months from the entry into force of the Regulation.

The Commission shall in turn make observations within 3 months of the date of submission of the PA by the Member State and shall adopt the Agreement no later than 4 months from its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the observations made by the Commission.

This means that as a general rule, PAs should be adopted by end of August 2014 at the latest.

Operational Programmes

The Regulation establishes that Operational Programmes (OPs) shall be submitted by Member States at the latest 3 months following the submission of the PA.

The Commission shall make observations within 3 months of the date of submission of the OP and adopt the OP no later than 6 months from the date of its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the Commission observations.

As a general rule, therefore, OPs should be adopted by end of January 2015 at the latest.

Adoption of the code of conduct on partnership for 2014-2020 programmes

The Commission adopted on 7January the Delegated Regulation on the European code of conduct on partnership, which lays down the conditions for involvement of partners in the preparation and implementation of 2014-2020 partnership agreements and programmes.

In accordance with article 5 of Regulation (EU) 1303/2013 (Common Provisions Regulation, “CPR”) the Commission shall set out a common set of standards to improve consultation, participation and dialogue with partners such as regional, local, urban and other public authorities, trade unions, employers, non-governmental organisations and bodies responsible for promoting social inclusion, gender equality and non-discrimination during the planning, implementation, monitoring and evaluation of projects financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF).

The Code of Conduct, which takes the form of a legally-binding Commission Delegated Regulation, sets out objectives and criteria to ensure that Member States implement the partnership principle in line with the provisions of Article 5 of the CPR. This means that Member States are required to: 

 • ensure transparency in the selection of partners representing regional, local and other public authorities, social and economic partners and bodies representing the civil society, to be appointed as full members in the monitoring committees of the programmes;
 • provide partners with adequate information and sufficient time as a prerequisite for a proper consultation process;
 • ensure that partners must be effectively involved in all phases of the process, i.e. from the preparation and throughout the implementation, including monitoring and evaluation, of all programmes;
 • support the capacity building of the partners for improving their competences and skills in view of their active involvement in the process

At the same time, the code of conduct leaves ample flexibility to Member States to organise the precise practical details for involving relevant partners in the different stages of the programming.

The Delegated Regulation on the code of conduct is accompanied by a Staff Working Document gathering examples of best practices as regards implementation of the partnership principle in the European Structural and Investment Funds' programmes.

This Delegated Regulation has not yet entered into force, as it is subject to the right of the European Parliament and of the Council to express objections within the deadline of two months from its adoption, in accordance with Article 290 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Commission Delegated Regulation on the code of conduct

SWD accompanying the Delegated Regulation

Press release

Alla nyheter

Den reformerade sammanhållningspolitiken kommer totalt att ställa upp till 351,8 miljarder euro[1] till förfogande för investeringar i EU:s regioner, städer och den reala ekonomin. Den kommer att vara EU:s främsta investeringsinstrument för att uppnå Europa 2020-målen: att skapa tillväxt och arbetstillfällen, ta itu med klimatförändringarna och energiberoendet samt minska fattigdomen och den sociala utslagningen. Detta kommer att underlättas genom att Europeiska regionala utvecklingsfonden inriktas på centrala prioriteringar, t.ex. stöd till små och medelstora företag där målet är att fördubbla stödet från 70 till 140 miljarder euro under de sju år som budgetramen omfattar. Alla europeiska struktur- och investeringsfonder kommer att vara mer resultatinriktade och innehålla en ny resultatreserv som uppmuntrar bra projekt. Effektiviteten i sammanhållningspolitiken, landsbygdsutvecklingsfonden och fiskerifonden kommer också att kopplas till den ekonomisk styrningen för att uppmuntra medlemsstaterna att följa EU:s rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen.
[1] Löpande priser.


Pressmeddelande
Ny sammanhållningspolitik för mer tillväxt och jobb: omställningen i tio punkter

Infographic : En reformerad sammanhållningspolitik för Europa : Den främsta investeringspolitiken för jobb och tillväxt
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar

 • Forskning och innovation
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Stöd till övergången mot en grön ekonomi
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
EU regionalpolitik: Håll dig informerad