Navigation path

Additional tools

Politică de coeziune 2014-2020


Noutăţi

Acordurile de parteneriat și programele operaționale – situația actuală

Comisia Europeană analizează în prezent acordurile oficiale de parteneriat primite din partea a 16 state membre şi proiectele de programe operaţionale privind politica de coeziune primite din partea a 9 ţări, care îşi expun în linii mari planurile de investiţii în materie de fonduri structurale şi de investiţii europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

Acordurile de parteneriat (AP) şi programele operaţionale (PO) au fost primite din partea:

 • Polska: AP 10.01 şi toate cele 22 PO-uri trimise
 • France: AP 14.01 şi 14 PO trimis
 • Latvija: AP 15.02 şi unicul lor PO trimis
 • Portugal: AP 04.02 şi 10 PO-uri trimise
 • Lietuva: AP 04.01 şi unicul lor PO trimis
 • Slovensko: AP 14.02
 • Suomi/Finland: AP 17.02
 • Deutschland: AP 26.02 şi 5 PO-uri trimise
 • Eesti: AP 28.02 şi unicul lor PO trimis
 • Danmark: AP 04.03 şi ambele PO-uri trimise
 • Magyarország: AP 07.03
 • Nederland: AP 10.03 şi toate cele 5 PO-uri trimise
 • România: AP 01/04
 • Malta: AP 01/04
 • България/Bulgaria: AP 02/04
 • Slovenija: AP 10/04

A fost depus și un PO de cooperare teritorială europeană (NL-DE).

Comisia a subliniat că o abordare strategică a utilizării fondurilor este esenţială, calitatea fiind în acelaşi timp mai importantă decât celeritatea. 

Cele 12 acorduri oficiale de parteneriat rămase urmează să fie prezentate Comisiei până la data de 22 aprilie, pentru a fi adoptate în termene cât mai scurte, astfel încât procesul de finanţare a programelor să poată fi demarat.

Programming 2014-2020 : the timetable

Partnership Agreements

The Regulation establishes that each Member State shall submit its Partnership Agreement (PA) to the Commission within 4 months from the entry into force of the Regulation.

The Commission shall in turn make observations within 3 months of the date of submission of the PA by the Member State and shall adopt the Agreement no later than 4 months from its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the observations made by the Commission.

This means that as a general rule, PAs should be adopted by end of August 2014 at the latest.

Operational Programmes

The Regulation establishes that Operational Programmes (OPs) shall be submitted by Member States at the latest 3 months following the submission of the PA.

The Commission shall make observations within 3 months of the date of submission of the OP and adopt the OP no later than 6 months from the date of its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the Commission observations.

As a general rule, therefore, OPs should be adopted by end of January 2015 at the latest.

Adoption of the code of conduct on partnership for 2014-2020 programmes

The Commission adopted on 7January the Delegated Regulation on the European code of conduct on partnership, which lays down the conditions for involvement of partners in the preparation and implementation of 2014-2020 partnership agreements and programmes.

In accordance with article 5 of Regulation (EU) 1303/2013 (Common Provisions Regulation, “CPR”) the Commission shall set out a common set of standards to improve consultation, participation and dialogue with partners such as regional, local, urban and other public authorities, trade unions, employers, non-governmental organisations and bodies responsible for promoting social inclusion, gender equality and non-discrimination during the planning, implementation, monitoring and evaluation of projects financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF).

The Code of Conduct, which takes the form of a legally-binding Commission Delegated Regulation, sets out objectives and criteria to ensure that Member States implement the partnership principle in line with the provisions of Article 5 of the CPR. This means that Member States are required to: 

 • ensure transparency in the selection of partners representing regional, local and other public authorities, social and economic partners and bodies representing the civil society, to be appointed as full members in the monitoring committees of the programmes;
 • provide partners with adequate information and sufficient time as a prerequisite for a proper consultation process;
 • ensure that partners must be effectively involved in all phases of the process, i.e. from the preparation and throughout the implementation, including monitoring and evaluation, of all programmes;
 • support the capacity building of the partners for improving their competences and skills in view of their active involvement in the process

At the same time, the code of conduct leaves ample flexibility to Member States to organise the precise practical details for involving relevant partners in the different stages of the programming.

The Delegated Regulation on the code of conduct is accompanied by a Staff Working Document gathering examples of best practices as regards implementation of the partnership principle in the European Structural and Investment Funds' programmes.

This Delegated Regulation has not yet entered into force, as it is subject to the right of the European Parliament and of the Council to express objections within the deadline of two months from its adoption, in accordance with Article 290 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Commission Delegated Regulation on the code of conduct

SWD accompanying the Delegated Regulation

Press release

Toate noutăţile

În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la dispoziție până la 351,8 miliarde EUR[1] pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european de dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. În toate fondurile structurale și de investiții europene care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță. În fine, în cadrul politicii de coeziune, al dezvoltării rurale și al fondului pentru pescuit, eficiența va fi corelată, de asemenea, cu guvernanța economică pentru a încuraja respectarea de către statele membre a recomandărilor UE din cadrul semestrului european.

[1] Prețuri curente.


Comunicat de presă
Schimbarea orientării politicii de coeziune a UE pentru maximizarea impactului asupra creșterii și locurilor de muncă: reforma în 10 puncte

Infographic : O politică de coeziune reformată pentru Europa : Principala politică de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Direcţionarea investiţiilor către priorităţile cheie de creştere

 • Cercetare şi inovare
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale