Navigation path

Additional tools

Polityka spójności 2014-2020


Aktualności

First 2014-2020 ERDF Operational Programme adopted!

Denmark's Operational Programme "Innovation and Sustainable Growth in Businesses" is the first European Regional Development Fund Programme to be adopted for the 2014-2020 funding period. Denmark was also the first EU country to conclude a Partnership Agreement on the use of European Structural and Investment Funds in 2014-2020.

Denmark's OP, which covers all regions in the country, will focus on four main priorities:

 • Increase the number of innovative SMEs
 • Increase the number of growth                SMEs
 • Enhance energy and resource efficiency in SMEs
 • Reduce energy consumption in cities with more than 30,000 inhabitants

The expected results of the OP include:

 • 1.900 businesses having cooperated with knowledge institutions
 • Private investments of DKR 344m (app. €46m)
 • Investments in 6.800 SMEs
 • 700 new growth businesses
 • Turn-over in businesses DKR 5.400m (app. € 725)
 • Create 2.700 jobs
 • 800 businesses having participated in cooperation projects on innovation
 • Reduce Green House Gas emissions with 49.000 tonnes
 • Reduce annual energy consumption with 905.000G j

Further information:

Partnership Agreements and Operational Programmes - State of Play

The European Commission has adopted 13 out of 28 Partnership Agreements (PA)and is now analysing the official PAs received from the other 19 Member States, as well as draft Cohesion Policy Operational Programmes (OP) from 19 countries outlining their investment plans for EU Structural and Investment Funds for the 2014-2020 programming period.

The PAs and OPs have come from:

 • Danmark: PA adopted 05/05 and their one OP submitted
 • Deutschland: PA adopted 22/05 and all 16 OPs submitted
 • Polska: PA adopted 23/05 and all 21 OPs submitted
 • Ελλάδα: PA adopted 23/05 and all 16 OPs submitted
 • Latvija:PA adopted 20/06 and their one OP submitted
 • Lietuva: PA adopted 20/06 and their one OP submitted
 • Eesti: PA adopted 20/06 and their one OP submitted
 • Κύπρος: PA adopted 20/06
 • Slovensko: PA adopted 20/06 and all five OP submitted
 • Portugal: PA adopted 30/07 and all ten OPs submitted
 • România: PA adopted 06/08 and two OPs submitted
 • България/Bulgaria: PA adopted 07/08 and all four OPs submitted
 • France: PA adopted 08/08 and all 32 OPs submitted
 • Nederland: PA 10/03 and all four OPs submitted
 • Suomi/Finland: PA 17/02 and their one OP submitted
 • Magyarország: PA 07/03and all five OPs submitted
 • Slovenija: PA 10/04 and their one OP submitted
 • Česká republika: PA 17/04 and all six OPs submitted
 • Sverige: PA 17/04 and nine OPs submitted
 • Österreich: PA 17/04 and their one OP submitted
 • Malta: PA 01/04 and one OP submitted
 • United Kingdom: PA 17/04 and three OPs submitted
 • Italia: PA 22/04 and 22 OPs submitted
 • España: PA 22/04 and all 22 OPs submitted
 • Hrvatska: PA 22/04 and their one OP submitted
 • Éire/Ireland: PA 22/04 and their two OPs submitted
 • Belgien/Belgique/België: PA 23/04 and two OPs submitted
 • Luxembourg : PA 30/04 and their one OP submitted

14 ETC (European Territorial Cooperation) OPs have also been submitted

The Commission has underlined that a strategic approach to the use of the funds is critical and quality is more important than speed.

The Commission will continue thoroughly analysing the remaining Partnership Agreements and Operational Programmes, sending observations, where appropriate, to Member States.

The next adoptions are expected in late August, with the later ones in autumn.

Cohesion Policy 2014-2020 : all news

Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Bulgaria on use of EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Bulgaria setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

Today’s agreement paves the way for investing €7.6 billion in total Cohesion Policy funding over 2014-2020 (current prices, including European Territorial Cooperation funding and the allocation for the Youth Employment Initiative). Bulgaria also receives €2.3 billion for rural development and €88 million for fisheries and the maritime sector.

The EU investments will help tackle unemployment and boost competitiveness and economic growth through support to innovation, training and education in cities, towns and rural areas. They will also promote entrepreneurship, fight social exclusion and help to develop an environmentally friendly and a resource-efficient economy.

Commenting on the adoption, Commissioner Johannes Hahn said: "This is a vital, strategic investment plan that sets Bulgaria on the path to jobs and growth for the next 10 years. It reflects the European Commission and Bulgaria's joint determination to make the most efficient use of EU funding. Our investments must be strategic and focus on the real economy, on sustainable growth and investing in people.”

More information

Commission adopts ‘Partnership Agreement' with Romania for EU Structural and Investment Funds, 2014-2020

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Romania setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds to benefit the countries' regions and people. Today’s agreement paves the way for investing €23 billion for Cohesion Policy, €8 billion for rural development and €168 million for fisheries and the maritime sector.

The EU investments will help tackle unemployment and boost competitiveness and economic growth through support to innovation, training and education in cities, towns and rural areas. Investments should also enhance the quality of the education system, directly responding to skill shortages and enhance the capacity and effectiveness of public administration.

Commenting on the adoption, Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn said: "This is a vital, strategic investment plan that sets Romania on the path to jobs and growth for the next 10 years. Romania now has a firm base in this Partnership Agreement that covers all Structural and Investment Funds and gives strategic direction to future programmes that will enhance innovation, transform Romanian SMEs into models of growth, and boost Romania's competitiveness in growing sectors like ICT, energy, engineering, nano-technologies or bio-economy. The ESI Funds are helping Romania's regions and cities to face these challenges."

More information:

ESIF - Partnership Agreements

Press releases on RAPID

Wszystkie aktualności

W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną środki w wysokości 351,8 mld euro[1] na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

[1] Ceny bieżące.


Komunikat prasowy
Nova usmeritev kohezijske politike EU za čim boljši učinek na rast in zagotavljanje delovnih mest: reforma v 10 točkah

Infographic : Zreformowana polityka spójności w Europie : Główna polityka inwestycyjna, mająca na celu zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy

 • Badania i innowacje
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe