Navigation path

Additional tools

Sanglaudos politika 2014-2020


Naujienos

Su partnerystės susitarimais ir veiksmų programomis susijusi padėtis

Europos Komisija šiuo metu analizuoja oficialius iš 16 valstybių narių gautus partnerystės susitarimus (PS) ir iš 9 šalių gautas preliminarias sanglaudos politikos veiksmų programas, kuriose šios šalys išdėsto savo investicijų planus, susijusius su ES struktūriniais ir investiciniais fondais 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Partnerystės susitarimus ir veiksmų programas pateikė šios šalys:

 • Polska: PS 10/01 ir visas 22 veiksmų programas;
 • France: PS 14/01 ir 14 veiksmų programą;
 • Latvija: PS 15/02 ir vieną savo veiksmų programą;
 • Portugal: PS 04/02  ir 10 veiksmų programą;
 • Lietuva: PS 04/01 ir vieną savo veiksmų programą;
 • Slovensko: PS 14/02;
 • Suomi/Finland: PS 17/02;
 • Deutschland: PS 26/02 ir 5 veiksmų programas;
 • Eesti: PS 28/02 ir vieną savo veiksmų programą;
 • Danmark: PS 04/03 ir abi veiksmų programas;
 • Magyarország: PS 07/03;
 • Nederland: PS 10/03 ir visas 5 veiksmų programas.
 • România: PA 01/04
 • Malta: PA 01/04
 • България/Bulgaria: PA 02/04
 • Slovenija: PA 10/04

Taip pat pateikta viena ETC (Europos teritorinio bendradarbiavimo) veiksmų programa (NL-DE)

Komisija akcentavo, kad fondų lėšas būtina naudoti strategiškai, nes kokybė šiuo atveju yra daug svarbesnė nei sparta.

Likę 12 oficialių partnerystės susitarimų pasiūlymų bus pateikti Komisijai iki balandžio 22 d., kad juos būtų galima kuo greičiau priimti ir būtų galima pradėti finansavimą pagal programą.

Programming 2014-2020 : the timetable

Partnership Agreements

The Regulation establishes that each Member State shall submit its Partnership Agreement (PA) to the Commission within 4 months from the entry into force of the Regulation.

The Commission shall in turn make observations within 3 months of the date of submission of the PA by the Member State and shall adopt the Agreement no later than 4 months from its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the observations made by the Commission.

This means that as a general rule, PAs should be adopted by end of August 2014 at the latest.

Operational Programmes

The Regulation establishes that Operational Programmes (OPs) shall be submitted by Member States at the latest 3 months following the submission of the PA.

The Commission shall make observations within 3 months of the date of submission of the OP and adopt the OP no later than 6 months from the date of its submission, provided that the Member State has adequately taken into account the Commission observations.

As a general rule, therefore, OPs should be adopted by end of January 2015 at the latest.

Adoption of the code of conduct on partnership for 2014-2020 programmes

The Commission adopted on 7January the Delegated Regulation on the European code of conduct on partnership, which lays down the conditions for involvement of partners in the preparation and implementation of 2014-2020 partnership agreements and programmes.

In accordance with article 5 of Regulation (EU) 1303/2013 (Common Provisions Regulation, “CPR”) the Commission shall set out a common set of standards to improve consultation, participation and dialogue with partners such as regional, local, urban and other public authorities, trade unions, employers, non-governmental organisations and bodies responsible for promoting social inclusion, gender equality and non-discrimination during the planning, implementation, monitoring and evaluation of projects financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF).

The Code of Conduct, which takes the form of a legally-binding Commission Delegated Regulation, sets out objectives and criteria to ensure that Member States implement the partnership principle in line with the provisions of Article 5 of the CPR. This means that Member States are required to: 

 • ensure transparency in the selection of partners representing regional, local and other public authorities, social and economic partners and bodies representing the civil society, to be appointed as full members in the monitoring committees of the programmes;
 • provide partners with adequate information and sufficient time as a prerequisite for a proper consultation process;
 • ensure that partners must be effectively involved in all phases of the process, i.e. from the preparation and throughout the implementation, including monitoring and evaluation, of all programmes;
 • support the capacity building of the partners for improving their competences and skills in view of their active involvement in the process

At the same time, the code of conduct leaves ample flexibility to Member States to organise the precise practical details for involving relevant partners in the different stages of the programming.

The Delegated Regulation on the code of conduct is accompanied by a Staff Working Document gathering examples of best practices as regards implementation of the partnership principle in the European Structural and Investment Funds' programmes.

This Delegated Regulation has not yet entered into force, as it is subject to the right of the European Parliament and of the Council to express objections within the deadline of two months from its adoption, in accordance with Article 290 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Commission Delegated Regulation on the code of conduct

SWD accompanying the Delegated Regulation

Press release

Visos naujienos >

Apskritai, pagal reformuotą sanglaudos politiką į Europos regionus, miestus ir realiąją ekonomiką bus investuojama iki 351,8 mlrd. eurų[1]. Tai bus pagrindinė ES investavimo priemonė, padedanti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų – skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, spręsti klimato kaitos bei priklausomybės nuo energijos problemas ir mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Pagrindinių tikslų, kaip antai remti mažąsias ir vidutines įmones (joms skiriamą paramą ketinama per 7 metus padvigubinti nuo 70 iki 140 mlrd. eurų), bus siekiama naudojantis Europos regioninės plėtros fondu. Visi Europos struktūriniai ir investicijų fondai bus labiau orientuoti į rezultatus ir sukurtas naujas jiems skirtas veiklos rezervas, skatinantis gerus projektus. Galiausiai sanglaudos politikos, kaimo plėtros ir žuvininkystės fondo veiksmingumas bus susietas ir su ekonominiu valdymu taip užtikrinant, kad valstybės narės laikytųsi ES rekomendacijų pagal Europos semestrą.

[1] Dabartinėmis kainomis.


Pranešimas spaudai
ES sanglaudos politikos reforma siekiant kuo didesnio poveikio ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 10 reformos veiksmų

Infographic : Reformuota Europos sanglaudos politika : Pagrindinė investavimo priemonė darbo vietų kūrimui ir augimui skatinti
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Investicijų nukreipimas, siekiant įgyvendinti pagrindinius augimo prioritetus

 • Mokslinius tyrimus ir inovacijas
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informacijos ir ryšių technologijas (IRT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo didinimą
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimą
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos