Navigation path

Additional tools

Politica de coeziune şi strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020

Europa 2020 este strategia UE pentru promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive.

UE a stabilit obiective ambiţioase care trebuie atinse până în 2020 în cinci domenii principale::

 • Ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani trebuie să fie angajată în proporţie de 75 %
 • Inovaţia – 3 % din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi dezvoltare
 • Schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20” pentru climat/energie (inclusiv o creştere la 30% a reducerii emisiilor dacă este posibil)
 • Educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să fie sub 10 % şi cel puţin 40 % din populaţia între 30 şi 34 de ani trebuie să fi absolvit studii de învăţământ terţiar sau studii echivalente
 • Sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 de milioane de persoane din sărăcie şi excludere

Politica de coeziune oferă cadrul investiţional şi sistemul de aplicare de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Politica de coeziune: investiţii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune reprezintă, cumulat, peste o treime din bugetul total al UE.

Comisia Europeană colaborează cu autorităţile de management DeutschEnglishfrançais din ţările şi regiunile UE pentru a asigura investirea eficace a acestor resurse, în vederea susţinerii creşterii inteligente, durabile şi incluzive.

Finanţarea din partea UE oferă sprijin pentru:

 • dezvoltarea de noi tehnologii;
 • cercetare de vârf;
 • acces la internet de mare viteză;
 • o infrastructură inteligentă pentru transporturi şi energie;
 • eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabile;
 • dezvoltarea afacerilor;
 • abilităţi şi formare.

Implicarea regiunilor Europei în strategia Europa 2020

Pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 va fi nevoie de implicarea activă a tuturor regiunilor din UE.

Comitetul Regiunilor a înfiinţat o platformă de monitorizare English care să contribuie la mobilizarea şi implicarea autorităţilor regionale şi locale în dezbaterea de la nivelul UE.

În plus, Comisia Europeană a înfiinţat o platformă online de lucru în reţea English, pentru a permite dialogul şi schimbul de exemple de bune practici între reprezentanţii regiunilor.

Informaţii suplimentare:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale