Navigation path

Additional tools

Het cohesiebeleid en de Europa 2020-strategie

De Europa 2020-strategie

Europa 2020 is de EU-strategie die slimme, duurzame en inclusieve groei stimuleert.

De EU heeft op vijf belangrijke gebieden ambitieuze doelstellingen bepaald die tegen 2020 bereikt moeten worden:

 • Werkgelegenheid – 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet tewerkgesteld zijn
 • Innovatie – 3 % van het bbp van de EU moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling
 • Klimaatverandering – De 20/20/20-doelstellingen inzake klimaat en energie moeten bereikt worden (waaronder een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30 % onder gunstige voorwaarden)
 • Onderwijs – Het percentage vroegtijdige schoolverlaters moet lager liggen dan 10 % en ten minste 40 % van de 30- tot 34-jarigen moet een opleiding afgerond hebben in het hoger onderwijs, of een equivalent daarvan
 • Armoede – De armoede moet verminderd worden door ten minste 20 miljoen mensen te onttrekken aan het risico op armoede en uitsluiting

Het cohesiebeleid biedt het investeringskader en de nodige middelen om de Europa 2020-doelstellingen te halen.

Het cohesiebeleid: investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds zijn samen verantwoordelijk voor meer dan een derde van het totale budget van de EU.

De Europese Commissie werkt samen met de beheersinstanties DeutschEnglishfrançais in Europese landen en regio’s om er zeker van te zijn dat deze financiële middelen op doeltreffende wijze geïnvesteerd worden om slimme, duurzame en inclusieve groei te steunen.

Dankzij EU-financiering kan een bijdrage geleverd worden aan de bekostiging van:

 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën
 • geavanceerd onderzoek
 • de toegang tot hogesnelheidsinternet,
 • slimme transport- en energie-infrastructuren,
 • energie-efficiëntie en hernieuwbare energie,
 • de ontwikkeling van bedrijven,
 • vaardigheden en opleiding.

Betrokkenheid van de Europese regio’s bij de Europa 2020-strategie

Om de Europa 2020-doelstellingen te bereiken zullen alle regio’s actief betrokken moeten zijn.

Het Comité van de Regio’s heeft een controleplatform English in het leven geroepen om te helpen regionale en lokale autoriteiten samen te brengen en hen te betrekken bij het debat op Europees niveau.

De Europese Commissie heeft bovendien een online netwerkplatform English opgericht waarmee vertegenwoordigers van de regio’s met elkaar in dialoog kunnen gaan en voorbeelden van goede praktijken kunnen uitwisselen.

Voor meer informatie:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte