Navigation path

Additional tools

Sanglaudos politika ir strategija „Europa 2020“

Strategija „Europa 2020“

„Europa 2020“ yra ES strategija, skatinanti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.

ES penkiose pagrindinėse srityse nustatė ambicingus tikslus, kurie turėtų būti pasiekti iki 2020 m.:

 • užimtumas – 75 % gyventojų nuo 20 iki 64 metų turėtų dirbti,
 • inovacijos – 3 % ES BVP turėtų būti investuojama į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą,
 • klimato kaita – turi būti pasiekti „20 / 20 / 20“ tikslai klimato ir energijos srityje (įskaitant išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą iki 30 %, jei bus tinkamos sąlygos),
 • švietimas – mokyklos nebaigusių asmenų turėtų būti mažiau nei 10 %, o bent 40 % asmenų nuo 30 iki 34 metų turėtų turėti aukštąjį arba atitinkamą išsilavinimą,
 • skurdas – skurdo sumažinimas, siekiant apsaugoti bent 20 milijonų žmonių nuo skurto ar atskirties grėsmės.

Sanglaudos politika pateikia reikiamą investicijų ir įgyvendinimo sistemą, pagal kurią galima pasiekti „Europa 2020“ tikslus.

Sanglaudos politika: investavimas į pažangų, tvarų ir integracinį augimą

Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas kartu sudaro daugiau nei trečdalį viso ES biudžeto.

Bendradarbiaudama su ES šalių ir regionų vadovaujančiomis institucijomis DeutschEnglishfrançais, Europos Komisija siekia užtikrinti, kad ištekliai būtų efektyviai investuojami siekiant palaikyti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.

ES finansavimu remiama:

 • naujų technologijų kūrimas,
 • pažangūs moksliniai tyrimai,
 • didelės spartos interneto prieiga,
 • išmanioji transporto ir energijos infrastruktūra,
 • energijos vartojimo efektyvumas ir energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių,
 • verslo plėtra,
 • gebėjimai ir mokymas.

Europos regionų dalyvavimas strategijoje „Europa 2020“

Siekiant „Europa 2020“ tikslų reikės aktyvaus visų ES regionų dalyvavimo.

Regionų komitetas įsteigė stebėjimo forumą English, kuris padės sutelkti ir įtraukti regionines ir vietos valdžios institucijas į diskusijas ES lygiu.

O Europos Komisija sukūrė bendradarbiavimo forumą internete English , kuriame regionų atstovai gali užmegzti dialogą ir keistis geros praktikos pavyzdžiais.

Papildoma informacija:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos