Navigation path

Additional tools

Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia tukee älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Tarkoituksena on saavuttaa tärkeitä tavoitteita seuraavilla avainalueilla vuoteen 2020 mennessä:

 • Työllisyys – 75 % 20–64-vuotiaista on työllistetty
 • Innovointi – 3 % EU:n BKT:stä sijoitetaan tutkimukseen ja kehitykseen
 • Ilmastonmuutos – “20/20/20” -ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan (mukaan lukien 30 prosentin päästöalennus)
 • Koulutus – koulunsa varhaisessa vaiheessa keskeyttäneiden määrä on alle 10 % ja ainakin 40 % 30–34 –vuotiaista on päättänyt kolmannen asteen tai vastaavan koulutuksen
 • Köyhyys – estetään 20 miljoonan eurooppalaisen köyhyys- ja syrjäytymisriski

Koheesiopolitiikka tarjoaa tarvittavan investointikehyksen ja toteutuksen Eurooppa 2020 -strategialle.

Koheesiopolitiikka panostaa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto muodostavat yli kolmanneksen Euroopan kokonaisbudjetista.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä hallintoviranomaisten English kanssa eri EU-maissa ja alueilla varmistaakseen, että resurssit sijoitetaan tehokkaalla tavalla älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tukien.

EU-rahoituksella tuetaan:

 • uusien teknologioiden kehitystyötä
 • huippututkimusta
 • nopeiden Internet-yhteyksien saatavuutta
 • nopeiden Internet-yhteyksien saatavuutta
 • energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä
 • yrityskehitystä
 • koulutusta

Euroopan alueiden osallistuminen Eurooppa 2020 -strategiaan

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen vaatii panostusta kaikilta EU:n alueilta.

Alueiden komitea on perustanut seurantafoorumin English Alueiden komitea on perustanut seurantafoorumin

Lisäksi Euroopan komission on perustanut verkostoitumisfoorumin English alueiden edustajien käyttöön, mikä mahdollistaa keskustelun verkossa ja kokemusten vaihdon hyvistä käytännöistä.

Lisätietoa

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media