Navigation path

Additional tools

Samhørighedspolitik og Europa 2020 strategien

Europa 2020 strategien

Europa 2020 er EU’s strategi til at fremme smart, bæredygtig og inklusiv vækst.

EU har sat nogle ambitiøse mål, der skal nås i 2020 på fem hovedområder:

 • Beskæftigelse - 75 % af befolkningen i alderen 20 – 64 år skal være beskæftiget
 • Innovation - 3 % af EU's BNP skal investeres in Forskning og Udvikling
 • Klimaændringer - "20/20/20" klima/energi målene skal nås (inklusive en forøgelse til 30 % udledningsreduktion hvis betingelserne er rigtige)
 • Uddannelse - Andelen af elever der forlader skolen tidligt skal være under 10 % og mindst 40 % af de 30 – 34 årige skal have gennemført en videregående eller tilsvarende uddannelse
 • Fattigdom - Reduktion af fattigdom ved at stræbe efter at løfte mindst 20 millioner mennesker ud af risikoen for fattigdom eller udstødelse

Samhørighedspolitik giver den nødvendige investeringsramme og har det nødvendige system til at levere Europa 2020 målene.

Samhørighedspolitik: investering i smart, bæredygtig og inklusiv vækst

Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Social Fond og Samhørighedsfonden omfatter samlet mere end en tredjedel af EU’s overordnede budget.

Europa-Kommissionen arbejder sammen med Forvaltningsmyndighederne DeutschEnglishfrançais i EU lande og regioner for at sikre at disse ressourcer bliver investeret effektivt for at kunne støtte smart, bæredygtig og inklusiv vækst.

EU bevillinger hjælper med at støtte:

 • Udviklingen af nye teknologier
 • Banebrydende forskning
 • Højhastigheds internet adgang
 • Smart transport og energi infrastruktur
 • Energi effektivitet og vedvarende energi
 • Erhvervsudvikling
 • Færdigheder og efteruddannelse

Europas regioners involvering i Europa 2020 strategien

Det vil kræve en aktiv involvering af alle EU’s regioner at nå Europa 2020 målene.

Regionsudvalget har etableret en overvågnings platform English for at hjælpe med at mobilisere og involvere regionale og lokale myndigheder i debatten på EU niveau.

Og Europa-Kommissionen har etableret en online networking platform English for at gøre det muligt for regionale repræsentanter at komme i dialog og udveksle eksempler på god praksis e.

Yderligere information:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!