Navigation path

Additional tools

Politika soudržnosti a strategie EU 2020

Strategie EU 2020

„Europe 2020“ je strategie Evropské unie na podporu trvale udržitelného všeobecného růstu.

Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020, a to v pěti hlavních oblastech:

 • Zaměstnanost - mělo by být zaměstnáno 75 % populace ve věku 20 až 64 let.
 • Inovace - 3% HDP Evropské unie by měly být investovány do výzkumu a vývoje.
 • Klimatické změny - mělo by být dosaženo cílů dle zásady klima / energie „20/20/20“ (za dobrých podmínek včetně snížení emisí o dalších 30%).
 • Vzdělání - podíl osob s nedokončeným vzděláním by měl být pod 10% a nejméně 40% populace ve věku 30 až 34 let by mělo mít dokončené vysokoškolské vzdělání nebo vzdělání srovnatelné.
 • Chudoba - zmírnit chudobu s cílem zbavit nejméně 20 milionů obyvatel rizika chudoby či odloučení.

Politika soudržnosti poskytuje potřebné investiční rámce a postupy k dosažení cílů programu Evropa 2020.

Politika soudržnosti: investice do trvale udržitelného všeobecného růstu

Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti dohromady představují více než jednu třetinu celkového rozpočtu EU.

Evropská komise ve spolupráci s řídícími orgány DeutschEnglishfrançais členských zemích EU a regiony zajišťuje efektivní investování těchto prostředků s cílem podpořit trvale udržitelný všeobecný růst.

Finanční prostředky EU napomáhají podporovat:

 • Vývoj nových technologií
 • Špičková výzkumná pracoviště
 • Přístup k vysokorychlostnímu internetu
 • Sofistikovanou dopravní a energetickou síť
 • Energeticky účinná zařízení a obnovitelné zdroje energie
 • Rozvoj podnikání
 • Rozvíjení dovedností a odbornou přípravu

Zapojení evropských regionů do strategie EU 2020

K dosažení cílů programu Evropa 2020 bude zapotřebí aktivně zapojit všechny regiony EU.

Komise v jednotlivých regionech vytvořila podmínky pro dohled English s cílem mobilizovat a zapojit regionální a místní samosprávy do debaty na úrovni EU.

Evropská komise zřídí on-line síťové propojení English, umožňující zástupcům jednotlivých regionů vést dialog a vyměňovat si zkušenosti nabyté v praxi.

Další informace:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média