Navigation path

Additional tools

Regionalpolitik och finanskrisen

Regionalpolitiken stöder Europa 2020-strategin för tillväxt och arbetstillfällen och spelar en viktig roll i EU:s reaktion på den nuvarande ekonomiska krisen

Regionalpolitiken har sedan 2008 anpassats till ändrade behov och tuffare ekonomiska villkor.

Snabbare utdelning av medel

Kommissionen har samarbetat med EU-länderna, särskilt de länder som har fått eller får särskilt makroekonomiskt stöd, de så kallade programländerna (Irland, Rumänien, Ungern, Lettland, Spanien, Portugal, Cypern och Grekland).

Ökade samfinansieringssatser

Samfinansieringssatserna för programländerna har ökat med 10 %, vilket minskar landets bidrag i tider med snäva budgetar.

Förenklade förfaranden

Flera lagändringar har gjorts för att förenkla förfarandena och öka flexibiliteten (t.ex. för statligt stöd, stora investeringsprojekt liksom möjlighet till stöd för energieffektivitet och energibesparing inom bostadssektorn). 

Ändringarna av förordningarna finns i avsnittet Rättsliga texter på den här webbplatsen.

Ändringen av program

I flera länder har stödet styrts om för att underlätta EU:s investeringar i särskilda sektorer som kan utnyttja stöd och visa resultat.

Prioriterade projekt i Grekland

Kommissionen och de grekiska myndigheterna har gjort upp en lista med över 180 strategiska tillväxtfrämjande projekt. Tidsfrister har angetts för att se till att giltiga projekt värda totalt 11,5 miljarder euro (EU-stöd och nationella stöd sammanräknade) kommer att genomföras före slutet av 2013 och skapa mellan 90 000 och 108 000 nya arbetstillfällen.

Tillgång till finansiering för småföretag

Småföretag kan nu använda EU:s strukturfonder som en garanti för att få krediter, vilket möjliggör investeringar i företag på vilket stadium som helst i deras normala verksamhet och inte bara när de startar eller expanderar.

Hantera ungdomsarbetslösheten

Europeiska kommissionen samarbetar med de EU-länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten (Grekland, Spanien, Portugal, Irland, Litauen, Slovakien, Italien och Lettland) för att se till att EU:s regionalstöd används effektivt för att hantera ungdomsarbetslösheten.

Teknisk hjälp

Bulgarien och Rumänien har undertecknat samförståndsavtal med internationella finansiella institutioner som erbjuder teknisk hjälp till nationella experter för att se till att fondutnyttjandet påskyndas.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad