Navigation path

Additional tools

Regionalna politika in finančna kriza

Regionalna politika podpira strategijo Evropa 2020 za rast in delovna mesta ter ima pomembno vlogo pri odgovoru EU na trenutno gospodarsko krizo

Od leta 2008 se je regionalna politika prilagodila na spreminjajoče se potrebe in težje finančne pogoje.

Hitrejše izplačilo sredstev

Komisija sodeluje z državami EU, zlasti s tako imenovanimi „državami programa“, ki trenutno prejemajo posebno makroekonomsko pomoč (Irska, Romunija, Latvija, Portugalska in Grčija). To naj bi pomagalo pri pospešitvi sproščanja evropskih sredstev in izvajanju dodatnih predplačil.

Povečane stopnje sofinanciranja

Stopnje sofinanciranja za države programa so se povečale za 10 %, kar zmanjša nacionalni prispevek v času omejitev proračuna.

Poenostavitev postopkov

Izvedenih je bilo več regulativnih sprememb za poenostavitev postopkov in zagotavljanje večje prilagodljivosti (npr. za državno pomoč, večje naložbene projekte pa tudi odpiranje upravičenosti za energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo v stanovanjskem sektorju). 

Spremembe uredb so na voljo v pravnem razdelku tega spletnega mesta.

Sprememba programov

V več državah so se sredstva prerazporedila z namenom omogočanja naložb EU v posebne sektorje, kar bo črpalo sredstva in prineslo rezultate.

Prednostni projekti v Grčiji

Komisija in grški organi oblasti so oblikovali seznam več kot 180 strateških projektov, ki spodbujajo rast. Postavili so se roki za zagotovitev, da bodo veljavni projekti, v celoti vredni 11,5 milijard EUR (sredstva EU in nacionalna sredstva skupaj), izvedeni do konca leta 2013, pri čemer bo ustvarjenih med 90.000 in 108.000 novih delovnih mest.

Dostop do financiranja za mala podjetja

Mala podjetja lahko zdaj uporabljajo strukturne sklade EU kot jamstvo za pridobitev kredita, kar omogoča vlaganje v podjetja v kateri koli fazi njihovega običajnega poslovanja, ne samo ob ustanovitvi ali širitvi.

Odpravljanje nezaposlenosti mladih

Evropska komisija dela z državami EU, ki imajo najvišje stopnje nezaposlenosti mladih (Grčija, Španija, Portugalska, Irska, Litva, Slovaška, Italija in Latvija), da zagotovi učinkovito porabo evropskega regionalnega financiranja za boj proti nezaposlenosti mladih.

Tehnična pomoč

Bolgarija in Romunija sta podpisali memorandume o soglasju z mednarodnimi finančnimi institucijami v zvezi z zagotavljanjem tehnične pomoči nacionalnim strokovnjakom, da se pospeši črpanje sredstev.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji