Navigation path

Additional tools

Politica regională şi criza financiară

Politica regională sprijină strategia Europa 2020 pentru creştere şi locuri de muncă şi are un rol important în ceea ce priveşte reacţia UE la actuala criză economică.

Începând din 2008, politica regională s-a adaptat la evoluţia necesităţilor şi la condiţiile financiare mai dificile.

Accelerarea acordării finanţării

Comisia colaborează cu ţările din UE, în special cu cele care au primit sau primesc asistenţă macroeconomică specială, aşa-numitele „ţări participante la program” (Irlanda, România, Ungaria, Letonia, Spania, Portugalia, Cipru și Grecia).

Creşterea ratelor de cofinanţare

Ratele de cofinanţare pentru ţările care beneficiază de programe de asistenţă financiară au fost majorate cu 10 %, ceea ce determină reducerea contribuţiei naţionale într-o perioadă de constrângeri bugetare.

Simplificarea procedurilor

Au fost realizate mai multe modificări de reglementare în vederea simplificării procedurilor şi asigurării unei flexibilităţi sporite (de exemplu, în cazul ajutorului de stat, o serie de proiecte majore de investiţii, precum şi deschiderea unei etape de eligibilitate pentru eficienţa energetică şi economisirea energiei în sectorul locuinţelor).

Modificările regulamentelor sunt disponibile în secţiunea Legislaţie a acestui site web.

Modificarea programelor

În mai multe ţări, a avut loc o reprogramare a fondurilor, pentru facilitarea investiţiilor în sectoare specifice, care vor absorbi finanţarea şi vor genera rezultate.

Proiecte prioritare în Grecia

Comisia şi autorităţile elene au întocmit o listă cu peste 180 de proiecte generatoare de creştere. Au fost stabilite termene care să asigure că până la finele anului 2013 vor fi puse în aplicare proiecte valide în valoare totală de 11,5 miliarde de euro (finanţare UE combinată cu finanţare naţională), care să genereze între 90 000 şi 108 000 de noi locuri de muncă.

Accesul la finanţare pentru microîntreprinderi

Microîntreprinderile pot utiliza acum fondurile structurale UE ca o garanţie în obţinerea accesului la creditare, putând fi realizate investiţii în întreprinderi în orice etapă a activităţii lor comerciale obişnuite, nu doar în etapa de înfiinţare sau de dezvoltare.

Combaterea şomajului în rândul tinerilor

Comisia Europeană colaborează cu ţările UE care au cele mai ridicate rate ale şomajului (Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, Lituania, Slovacia, Italia şi Letonia) pentru a asigura că finanţarea regională europeană este utilizată eficient, în scopul eliminării şomajului în rândul tinerilor.

Asistenţă tehnică

Bulgaria şi România au semnat memorandumuri de înţelegere cu instituţiile financiare internaţionale pentru a oferi asistenţă tehnică experţilor naţionali, în vederea accelerării absorbţiei fondurilor.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale