Navigation path

Additional tools

Regionaal beleid en de financiële crisis

Het regionaal beleid ondersteunt de Europa 2020-strategie voor groei en banen en speelt een belangrijke rol bij de reactie van de EU op de huidige economische crisis.

Sinds 2008 is het regionaal beleid aangepast aan veranderende behoeften en zwaardere financiële omstandigheden.

Snellere uitvoering van financiering

De Commissie heeft met de EU-landen samengewerkt, in het bijzonder met die landen die macro-economische bijstand hebben ontvangen of op dit moment ontvangen. Dat zijn de zogenaamde "programmalanden" (Ierland, Roemenië, Hongarije, Letland, Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland).

Verhoogde cofinancieringspercentages

De cofinancieringspercentages voor programmalanden zijn met 10% verhoogd, waardoor de nationale bijdrage ten tijde van begrotingsbeperkingen lager wordt.

Vereenvoudiging van procedures

Voor de vereenvoudiging van procedures en voor het bieden van meer flexibiliteit zijn diverse regelgevende veranderingen doorgevoerd (bijvoorbeeld voor staatshulp, grote investeringsprojecten en een aanzet tot subsidiabiliteit voor energie-efficiëntie en energiebesparing op de woningmarkt).

De wijzigingen in de verordeningen zijn te vinden in het onderdeel Wetgeving van deze website.

Wijziging van programma's

In een aantal landen heeft een herprogrammering van fondsen plaatsgevonden ter bevordering van EU-investering in bepaalde sectoren waar gebruik wordt gemaakt van financiering en waar resultaten worden geboekt.

Prioriteitsprojecten in Griekenland

De Commissie en de Griekse autoriteiten hebben een lijst samengesteld van ruim 180 strategische groeibevorderende projecten. Er werden termijnen vastgesteld om ervoor te zorgen dat tot eind 2013 steekhoudende projecten met een totale waarde van 11,5 miljard euro (EU- en nationale financiering samen) worden uitgevoerd, hetgeen tussen 90.000 en 108.000 nieuwe banen moet opleveren.

Toegang tot financiën voor kleine ondernemingen

Kleine bedrijven kunnen nu gebruikmaken van EU-Structuurfondsen als garantie voor kredietverstrekking, waardoor ondernemingen kunnen investeren in elke fase van hun normale bedrijfsactiviteiten en niet alleen bij oprichting of uitbreiding.

Bestrijding van jeugdwerkloosheid

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen die kampen met de hoogste werkloosheidscijfers onder jongeren (Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Litouwen, Slowakije, Italië en Letland), zodat de regionale financiering van de EU doeltreffend wordt ingezet bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid

Technische bijstand

Bulgarije en Roemenië hebben beide een memorandum van overeenstemming getekend met internationale financiële instellingen voor technische bijstand aan nationale deskundigen, zodat financiering sneller kan worden opgenomen.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte