Navigation path

Additional tools

Regionalpolitik og finanskrisen

Regionalpolitikken støtter Europa 2020-strategien for vækst og job og spiller en vigtig rolle i EU's reaktion på den aktuelle økonomiske krise

Siden 2008 har regionalpolitikken tilpasset sig de ændrede behov og de forringede finansielle vilkår.

Hurtigere udbetaling af midler

Kommissionen har samarbejdet med EU-landene, særlig dem, der har modtaget eller i øjeblikket modtager særlig makroøkonomisk bistand, de såkaldte ”programlande” (Irland, Rumænien, Ungarn, Letland, Spanien, Portugal, Cypern og Grækenland).

Øgede medfinansieringssatser

Medfinansieringssatserne for programlandene er blevet øget med 10 %, hvilket nedbringer det nationale bidrag på et tidspunkt med budgetbegrænsninger.

Forenkling af procedurerne

Der er blevet gennemført adskillige lovgivningsmæssige ændringer for at forenkle procedurerne og skabe større fleksibilitet (f.eks. for statsstøtte, større investeringsprojekter samt indførelse af mulighed for, at energieffektivitet og energibesparelser inden for boligsektoren kan være støtteberettiget). 

Ændringerne af forordningerne findes i afsnittet om lovgivning på dette websted.

Ændring af programmer

I adskillige lande er der blevet gennemført en omprogrammering af midlerne for at fremme EU-investeringer i specifikke sektorer, der vil absorbere midler og give resultater.

Prioriterede projekter i Grækenland

Kommissionen og de græske myndigheder har udarbejdet en liste med over 180 strategiske vækstfremmende projekter. Fristerne er fastsat således, at gyldige projekter til en værdi af 11,5 mia. EUR (EU-midler og nationale midler til sammen) vil blive gennemført inden udgangen af 2013, hvilket vil skabe mellem 90.000 og 108.000 nye job.

Adgang til finansiering for små virksomheder

Små virksomheder kan nu bruge EU's strukturfonde som en garanti for at få adgang til kredit, hvilket muliggør investering i virksomheder i alle faser af deres normale forretningsvirksomhed og ikke blot i oprettelse eller udvidelse.

Håndtering af ungdomsarbejdsløshed

Europa-Kommissionen arbejder sammen med de EU-lande, der har de højeste ungdomsarbejdsløshedssatser (Grækenland, Spanien, Portugal, Irland, Litauen, Slovakiet, Italien og Letland), om at sikre, at EU's regionale finansiering anvendes effektivt til at håndtere ungdomsarbejdsløshed.

Faglig bistand

Bulgarien og Rumænien har underskrevet aftalememoranda med internationale finansielle institutioner om faglig bistand til nationale eksperter for at fremskynde absorberingen af midlerne.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!