Navigation path

Additional tools

Regionální politika v době finanční krize

Regionální politika navazuje na strategii pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a celá řada opatření, jimiž EU reaguje na současnou ekonomickou krizi, se realizuje právě na regionální úrovni. 

Od roku 2008 se regionální politika postupně přizpůsobuje zhoršení finanční situace a měnícím se potřebám společnosti.

Rychlejší přístup k dotacím

Komise spolupracuje se zeměmi EU, zejména s těmi, které čerpaly nebo v současné době čerpají zvláštní makroekonomickou pomoc, tzv. „zeměmi programu“ (Irskem, Rumunskem, Maďarskem, Lotyšskem, Španělskem, Portugalskem, Kyprem a Řeckem).

Vyšší míra spolufinancování

Míra spolufinancování byla pro země programu zvýšena o 10 %. Tím se snížil příspěvek jednotlivých států, a tedy i zatížení jejich napjatých rozpočtů.

Zjednodušení postupů

Bylo provedeno několik změn předpisů, které by měly přinést zjednodušení postupů a celkové zpružnění procesů (např. státní podpora, velké investiční projekty či dostupnost programů pro energetickou účinnost a úsporu energie v oblasti bydlení). 

Pozměněné znění předpisů si můžete přečíst v části Právní texty této webové stránky.

Úprava programů

V případě několika zemí došlo k úpravě programu financování z fondů EU tak, aby evropské investice směřovaly do konkrétních sektorů, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou mít viditelné výsledky.

Řecké prioritní projekty

Evropská komise ve spolupráci s řeckými úřady sestavila seznam více než 180 strategických projektů na podporu růstu. Stanovila také závazné termíny, jež mají zaručit, aby se do konce roku 2013 skutečně realizovaly naplánované projekty, do nichž se investuje celkem 11,5 miliard eur (částečně z fondů EU a částečně z národního rozpočtu) a díky nimž má vzniknout 90 až 108 tisíc nových pracovních míst.

Dotace pro malé podniky

Malé společnosti nyní mohou nově využívat strukturální fondy EU jako záruku pro získání úvěru. Díky tomu mohou investovat, kdykoli potřebují, nikoli pouze při zahájení své činnosti či rozšiřování provozu.

Boj s nezaměstnaností mladých

Evropská komise úzce spolupracuje s členskými státy, které se potýkají s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých (Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Litva, Slovensko, Itálie a Lotyšsko), a dohlíží na to, aby regionální dotace EU plynuly na efektivní programy zaměřených na snižování nezaměstnanosti mladých.

Technická podpora

Bulharsko a Rumunsko podepsaly memorandum o porozumění s mezinárodními finančními institucemi, které jejich národním expertům přislíbily technickou pomoc, aby se zrychlilo využití dotací.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média