Navigation path

Additional tools

Teritorialna kohezija

Od leta 1986 je cilj kohezijske politike okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo. Lizbonska pogodba in nova strategija EU (Evropa 2020) sta uvedli še tretji vidik: teritorialno kohezijo.

O tem vprašanju države članice razpravljajo že vse od začetka devetdesetih let in z vsako novo širitvijo EU je potreba po zagotavljanju skladnega razvoja celotnega evropskega ozemlja še toliko večja.

Glavna vprašanja

Kako lahko:

 • izkoristimo prednosti vseh ozemelj, da bodo kar najbolje prispevale k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju Evropske unije kot celote?
 • rešimo vprašanja koncentracije prebivalstva? Mesta imajo pozitivne in negativne vplive – krepijo inovacije in produktivnost, hkrati pa povečujejo onesnaževanje in socialno izključenost.
 • bolje povežemo ozemlja?Evropski prebivalci lahko živijo, kjer želijo, vendar potrebujejo dostop do javnih storitev, učinkovitega prevoza, zanesljivih energetskih omrežij in širokopasovnega interneta na celotnem območju.
 • razvijemo sodelovanje? Posledice podnebnih sprememb in prometni zastoji se ne končajo na mejah, zato so med državami in regijami potrebne nove oblike sodelovanja. Strategija EU za območje Baltskega morja English in Strategija EU za podonavsko regijo English sta primera novega makroregionalnega pristopa.
 • Urban-Rural linkages (EN)

Z zeleno knjigo o teritorialni koheziji pdf (2008) smo začeli širok proces posvetovanja, ki se danes nadaljuje z rednimi srečanji strokovnjakov iz vse Evrope. Od leta 2013 bo teritorialna kohezija sestavni del kohezijske politike.

Kako lahko kohezijska politika izboljša teritorialno kohezijo v prihodnosti?

 • S spodbujanjem funkcionalnega pristopa k celovitemu razvoju ozemelj kot prostorov, kjer državljani živijo, kot želijo,
 • s krepitvijo lokalnih politik, in sicer z upravljanjem na več ravneh, od lokalnega do evropskega,
 • s spodbujanjem sodelovanja med ozemlji in krepitvijo evropskega povezovanja,
 • z boljšim poznavanjem ozemelj za lažje usmerjanje njihovega razvoja.

z boljšim poznavanjem ozemelj za lažje usmerjanje njihovega razvoja.

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU.Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead pdf, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’ and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en

Seminarji

 • Povezave med mesti in podeželjem English ((september 2008, januar in julij 2009)
 • Teritorialno sodelovanje English (september 2009)
 • Stopnje ukrepanja English (marec 2010)
 • Izboljšanje skladnosti politik na terenu English (julij 2010)

Več informacij

 • Razvoj mest
 • Razvoj podeželja
 • Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja (ESPON) English
 • LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities pdf English
 • Cohesion policy support for local development pdf English Français
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji