Navigation path

Additional tools

Vplyv a výsledky

 • Politika súdržnosti Európskej únie: investovanie do vašich regiónov a miest

  Politika súdržnosti Európskej únie: investovanie do vašich regiónov a miest

  16/07/2014

  V uplynulých piatich rokoch sa v rámci politiky súdržnosti EÚ vytvorilo vyše 600 000 pracovných miest, každoročne sa investovalo do odbornej prípravy až 15 miliónov ľudí s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť, a spolufinancovala sa výstavba 25 000 km ciest a 1 800 km železníc. Takisto sa vďaka nej zabezpečila dodávka čistej pitnej vody pre ďalšie 3 milióny ľudí. Investovalo sa tiež do 200 000 malých a stredných podnikov a 61 000 výskumných projektov. Tieto čísla neustále rastú, keďže projekty, ktoré sa začali v uplynulých 5 rokoch, naďalej prinášajú výsledky. 

  Bolo to možné vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Kohéznemu fondu a Európskemu sociálnemu fondu, ktoré spolu predstavujú viac ako tretinu rozpočtu EÚ.

  Viac informácií

 • Regional Policy : Realising the Europe 2020 Strategy

  Regional Policy : Realising the Europe 2020 Strategy

  13/02/2012With targeted regional investments in innovation and energy-efficiency, we want to realise the Europe 2020 Strategy; creating growth and new jobs and boosting the internal market.

  Viac informácií

 • Europe around the corner

  Europe around the corner

  15/06/2011This promotional clip shows how EU Cohesion Policy is contributing to the development and functioning of Europe’s regions in a host of areas, and illustrates the role the policy plays in the daily lives of Europeans through its achievements on the ground. The clip also presents a selection of socio-economic, environmental, ‘transport modernisation’, ‘urban planning’, ‘technology development’ and other projects directly supported by EU Cohesion Policy throughout Europe.

  Viac informácií

 • Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion : Investing in regions makes a stronger EU

  Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion : Investing in regions makes a stronger EU

  01/11/2010This video provides an overall view of the European Union’s cohesion policy, real results it has helped achieve in the field and its future prospects. By presenting different projects and those involved in them, the video shows how the EU’s cohesion policy has in recent years contributed to European growth, solidarity and prosperity, and will continue to do so in the future, notably in support of the Europe 2020 strategy.

  Viac informácií

 • The taxi driver

  The taxi driver

  07/01/2010José Manuel Ruiz Garcia talks about how regional policy has benefited his work. José Manuel Ruiz Garcia is a taxi driver in Cadiz (Andalusia, Spain). He has experience of the city and its urban traffic from before and after the railway improvement works – the railway now runs below ground. The works in question were funded with the help of the European Regional Development Fund (ERDF). Today, he is able to talk about real mobility in his city while referring back to the difficulties of the past.

  Viac informácií

 • RegioStars 2009: The contribution of Cohesion Policy: promotional spots

  RegioStars 2009: The contribution of Cohesion Policy: promotional spots

  02/01/2009Compilation of promotional spots (produced by public TV channels in the Czech Republic, Greece, Hungary, Poland and the Netherlands) highlighting the contribution made by EU cohesion policy.

  Viac informácií

 • Cohesion policy 2000-2006: making enlargement a success

  Cohesion policy 2000-2006: making enlargement a success

  06/01/2008This video is part of a series of four clips produced as part of the 20th anniversary of EU cohesion policy, showing the policy’s key implementation stages. It focuses on the period 2000-06, which saw an unprecedented enlargement round involving 10 new EU members as well as the launch of the European Strategy for growth and jobs. A 1988 European Council regulation gave the green light for the integration of European funds within the context of “economic and social cohesion”. Since then, EU cohesion policy has become one of Europe’s major policies, aimed chiefly at the sustainable development of regions. The evolution of cohesion policy over time can be divided into four major periods: 1989-93 (from projects to programmes), 1994-99 (consolidation and doubling the effort), 2000-06 (making enlargement a success) and 2007-13 (focus on growth and employment).

  Viac informácií

 • Cohesion policy 1989-93: from projects to programmes

  Cohesion policy 1989-93: from projects to programmes

  06/01/2008This video is part of a series of four clips produced as part of the 20th anniversary of EU cohesion policy, showing the policy’s key implementation stages. It focuses on the period 1989-93, a pivotal moment in regional policy which signalled the emergence of structural policies above and beyond Structural Funds alone. A 1988 European Council regulation gave the green light for the integration of European funds within the context of “economic and social cohesion”. Since then, EU cohesion policy has become one of Europe’s major policies, aimed chiefly at the sustainable development of regions. The evolution of cohesion policy over time can be divided into four major periods: 1989-93 (from projects to programmes), 1994-99 (consolidation and doubling the effort), 2000-06 (making enlargement a success) and 2007-13 (focus on growth and employment).

  Viac informácií

 • Cohesion policy 1994-99: consolidation and doubling the effort

  Cohesion policy 1994-99: consolidation and doubling the effort

  06/01/2008This video is part of a series of four clips produced within the framework of the twentieth anniversary of EU cohesion policy, showing the policy’s key implementation stages. It focuses on the period 1994-99, which was marked by the fulfilment of an idea bringing together development challenges and a regional dimension. A 1988 European Council regulation gave the green light for the integration of European funds within the context of “economic and social cohesion”. Since then, EU cohesion policy has become one of Europe’s major policies, aimed chiefly at the sustainable development of regions. The evolution of cohesion policy over time can be divided into four major periods: 1989-93 (from projects to programmes), 1994-99 (consolidation and doubling the effort), 2000-06 (making enlargement a success) and 2007-13 (focus on growth and employment).

  Viac informácií

 • The industrial designer

  The industrial designer

  01/07/2007Michaël Ketschler explains how regional policy has impacted positively on his working life. Michaël Ketschler works as an industrial designer with an Austrian company. As the developer of a project being funded with the help of the European Regional Development Fund (ERDF), his company was able to offer him a job.

  Viac informácií

 • Cohesion policy 2000-06: Andalusia, Spain

  Cohesion policy 2000-06: Andalusia, Spain

  01/07/2007This video showcases Cadiz in Andalusia, a city facing severe mobility problems and which benefited from European funds, notably for a project to run below ground a railway line that had previously divided the city literally in half. From 2000 to 2006, EU cohesion policy provided support for 27 Member States, investing over €120 billion in 230 programmes. Launched in 1986, its effectiveness and support for Europe have been proven time and again, particularly in terms of economic growth, jobs and the environment. On top of this success, several improvements and innovations have been introduced to cohesion policy, starting in 2007, opening up the prospect of going further still by 2013.

  Viac informácií

 • Cohesion policy 2000-06: Styria, Austria

  Cohesion policy 2000-06: Styria, Austria

  01/07/2007This video showcases Styria, an industrial region in Austria which is renewing itself and has directly benefited from European funding. From 2000 to 2006, EU cohesion policy provided support for 27 Member States, investing over €120 billion in 230 programmes. Launched in 1986, its effectiveness and support for Europe have been proven time and again, particularly in terms of economic growth, jobs and the environment. On top of this success, several improvements and innovations have been introduced to cohesion policy, starting in 2007, opening up the prospect of going further still by 2013.

  Viac informácií

 • The fisherman

  The fisherman

  01/07/2007Peter Ďuroška explains how regional policy has impacted positively on his working life. Peter Ďuroška has worked for 22 years as a fisherman in Slovakia. For a long time, water pollution prevented him from properly going about his job. Today, with the help of the European Regional Development Fund (ERDF), his region boasts some of the cleanest waters in Europe.

  Viac informácií

 • Kohézna politika 2000 – 2006: Tatranský región, Slovensko

  Kohézna politika 2000 – 2006: Tatranský región, Slovensko

  07/01/2007Toto video predstavuje Tatranský región na Slovensku, ktorý čelí vážnym problémom znečistenia vody. Tento región bol priamym príjemcom európskych fondov, vďaka ktorým bolo najmä možné vybudovať plne funkčnú čističku odpadových vôd. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) v ňom okrem toho podporil zriadenie moderného systému rozvodu pitnej vody. Od roku 2000 do roku 2006 sa prostredníctvom kohéznej politiky EÚ podporili regióny 27 členských štátov EÚ, pričom sa do 230 programov investovalo už viac ako 120 miliárd EUR. Tento fond, zriadený v roku 1986, už dokázal svoju účinnosť a prínos pre Európu, najmä v oblasti hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Popri týchto úspechoch sa od roku 2007 do kohéznej politiky prinášajú viaceré zlepšenia a novinky, čím sa otvárajú možnosti ďalšieho rozvoja do roku 2013.

  Viac informácií

 • Cohesion Policy 2000-2006: what have we achieved?

  Cohesion Policy 2000-2006: what have we achieved?

  07/01/2007From 2000 to 2006, EU cohesion policy provided support for regions in the 27 Member States, investing over €120 billion in 230 programmes. Launched in 1986, the policy’s effectiveness and its contribution to Europe have been amply demonstrated, particularly in terms of economic growth, jobs and the environment. Not wishing to rest on its laurels, cohesion policy has been the subject of assorted improvements and innovations since 2007, opening up the prospect of going even further by 2013. Cadiz in Andalusia (Spain), Poprad in the High Tatras region (Slovakia) and Graz in Styria (Austria) are perfect examples of cohesion policy’s value added at local level. The respective inhabitants of these three cities, Pablo, Peter and Mikael, can testify to this. Cut in two by a railway line, Cadiz spent many years suffering from failing mobility. In Poprad, which had no sewage treatment system until 2007, ecosystems were under threat. Graz, the capital of a region hit by industrial decline, had to diversify its business sectors.

  Viac informácií

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá