Navigation path

Additional tools

Slovensko

 • EU Strategy for the Danube Region: Danube Limes

  EU Strategy for the Danube Region: Danube Limes

  08/12/2010This video showcases the “Danube Limes” project. Co-funded by the ERDF, the project is supporting the joint nomination for UNESCO world heritage status in 2012 of a cultural heritage site common to Hungary, Austria and Slovakia, and over 2 000 years old. The joint work of the archaeologists is making it possible to establish common criteria and therefore guarantee similar levels of protection for the sites.

  Viac informácií

 • Danubeparks: Mathias Schmidt (story)

  Danubeparks: Mathias Schmidt (story)

  08/12/2010This video profiles Mathias Schmidt, one of the many scientists involved in the Danubeparks project. A native of the Danube region, and now a research assistant in ornithology for Birdlife Austria, he is actively contributing to restoration of the river’s banks. In particular, he spent two years studying two species of birds threatened by the construction of a dyke.

  Viac informácií

 • EU Strategy for the Danube Region: NEWADA

  EU Strategy for the Danube Region: NEWADA

  08/12/2010This video showcases the NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations) project. Co-funded by the ERDF, it aims to increase cooperation between eight countries on improving infrastructures and developing waterway connections along the Danube – a vital transport corridor linking eastern and western Europe – chiefly by pooling the technical resources of the various river authorities.

  Viac informácií

 • Danubeparks

  Danubeparks

  08/12/2010Toto video predstavuje projekt cezhraničnej spolupráce Danubeparks, ktorý spája odborníkov z 8 krajín, zameraného na ochranu chránených dunajských oblastí a zachovanie ekosystému 7 000 druhov, ktoré ohrozuje mohutná riečna činnosť.

  Viac informácií

 • Danube Limes: Péter Czukor (story)

  Danube Limes: Péter Czukor (story)

  08/12/2010This video profiles Péter Czukor, a Hungarian student of archaeology. Courtesy of the Danube Limes project, co-funded by the ERDF, he is discovering news ways of working directly on the ground.

  Viac informácií

 • NEWADA: László Szabo (story)

  NEWADA: László Szabo (story)

  08/12/2010This video profiles László Szabo, a customs officer in Mohacs, a small town at the crossroads between Hungary, Serbia and Croatia. Thanks to the NEWADA project, co-financed by the ERDF, he is now able to work in more modern conditions with his Serb and Croat colleagues.

  Viac informácií

 • EU Strategy for the Danube Region: Danube Limes

  EU Strategy for the Danube Region: Danube Limes

  08/12/2010This video showcases the “Danube Limes” project. Co-funded by the ERDF, the project is supporting the joint nomination for UNESCO world heritage status in 2012 of a cultural heritage site common to Hungary, Austria and Slovakia, and over 2 000 years old. The joint work of the archaeologists is making it possible to establish common criteria and therefore guarantee similar levels of protection for the sites.

  Viac informácií

 • Stratégia EÚ pre Dunajský región

  Stratégia EÚ pre Dunajský región

  01/12/2010Toto video predstavuje európsku stratégiu pre Dunajský región, pričom upozorňuje na celú sériu nosných projektov v kľúčových oblastiach pre región, ako je doprava, energetika, životné prostredie, bezpečnosť a socio-ekonomický rozvoj.

  Viac informácií

 • The fisherman

  The fisherman

  01/07/2007Peter Ďuroška explains how regional policy has impacted positively on his working life. Peter Ďuroška has worked for 22 years as a fisherman in Slovakia. For a long time, water pollution prevented him from properly going about his job. Today, with the help of the European Regional Development Fund (ERDF), his region boasts some of the cleanest waters in Europe.

  Viac informácií

 • Kohézna politika 2000 – 2006: Tatranský región, Slovensko

  Kohézna politika 2000 – 2006: Tatranský región, Slovensko

  07/01/2007Toto video predstavuje Tatranský región na Slovensku, ktorý čelí vážnym problémom znečistenia vody. Tento región bol priamym príjemcom európskych fondov, vďaka ktorým bolo najmä možné vybudovať plne funkčnú čističku odpadových vôd. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) v ňom okrem toho podporil zriadenie moderného systému rozvodu pitnej vody. Od roku 2000 do roku 2006 sa prostredníctvom kohéznej politiky EÚ podporili regióny 27 členských štátov EÚ, pričom sa do 230 programov investovalo už viac ako 120 miliárd EUR. Tento fond, zriadený v roku 1986, už dokázal svoju účinnosť a prínos pre Európu, najmä v oblasti hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Popri týchto úspechoch sa od roku 2007 do kohéznej politiky prinášajú viaceré zlepšenia a novinky, čím sa otvárajú možnosti ďalšieho rozvoja do roku 2013.

  Viac informácií

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá