Navigation path

Additional tools

Fondy

Fond solidarity EÚ


Novinky

Revised EU Solidarity Fund Regulation in force

The revised EU Solidarity Fund Regulation entered into force on 28 June and simplifies the existing rules so that aid can be paid out more rapidly than before. The use of advance payments will be become possible for the first time for Member States from 2015.

Key reforms:

 • To clarify the scope of the Solidarity Fund limiting it to natural disasters and extending it to drought.
 • Clearer rules on eligibility for regional disasters, introducing one single damage threshold for aid - 1.5% of regional GDP at NUTS2 level
 • Special threshold for outermost regions: 1% of regional GDP
 • Possibility of advance payments for the first time: 10% of anticipated contribution, capped at €30 million
 • Shorter administrative procedure by merging two stages of approval and implementation into one agreement
 • Introduction of measures to encourage disaster risk prevention strategies: reporting requirements and possible conditions for aid.

Official Journal

EU Solidarity Fund Website

EU Solidarity Fund: Commission welcomes Parliament’s approval of a faster and simpler response to disasters

Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn has welcomed the European Parliament's vote today to endorse reform of the European Union Solidarity Fund (EUSF), strengthening the EU’s response to natural disasters across European regions.

Commenting on the vote, Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn said: "I welcome the European Parliament’s approval of a system that will work better and respond faster to help citizens affected by natural disasters. This is solidarity in action, sending a clear political signal, as well as genuine assistance, to rebuild and recover after economic and social damage to a region.”

The new rules which still need formal approval by the Council foresee a longer aid application deadline; a faster response time; a possibility of advance payments, and clearer criteria for “regional”, disasters - allowing the Commission to assess applications more quickly.

Since its creation in 2002, the Solidarity Fund has responded to 56 disasters across Europe including earthquakes, forest fires, drought, storms and floods. 23 countries have been supported with more than €3.6 billion.

More information:

Statement by Commissioner Hahn

Q&A on the reform of the European Union Solidarity Fund

European Parliament Press Release

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu. Vytvorenie fondu bolo reakciou na rozsiahle povodne, ktoré v lete roku 2002 zasiahli strednú Európu. Odvtedy sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 60 katastrofách, akými boli napr. povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky či sucho. Doteraz získalo 23 rôznych európskych krajín finančnú podporu vo výške viac ako 3.6 miliardy eur. Zoznam všetkých zásahov PDF en

Ako sa podáva žiadosť?

Všetky žiadosti je potrebné doručiť Komisii do 12 týždňov od vzniku prvých škôd spôsobených katastrofou.

Odporúčame, aby orgán zodpovedný za prípravu žiadosti v záujme jej čo najrýchlejšieho vybavenia ihneď priamo kontaktoval príslušný útvar GR pre regionálnu politiku, ktorý mu môže poskytnúť rôzne potrebné rady s cieľom urýchliť podanie žiadosti.

Táto stránka sa pravidelne aktualizuje. Stiahnite si najnovšiu verziu formulára žiadosti.

 • Formulár žiadosti (Posledná aktualizácia: 11-07-2014) Word en
 • Usmernenia Word en
 • Prahové hodnoty pre veľké katastrofy PDF en
 • Prahové hodnoty pre regionálne katastrofy PDF en
 • Pomôcka na výpočet prahovej hodnoty pre katastrofy, ktoré postihli viaceré regióny (na základe váženého priemeru HDP) xls en

Komisia potom posúdi žiadosť, a ak ju schváli, navrhne sumu pomoci Európskemu parlamentu a Rade, ktoré ju musia pred vyplatením schváliť. Hneď ako budú v rozpočte EÚ k dispozícii vyčlenené fondy, Komisia rozhodne o poskytnutí pomoci príslušnému štátu a finančná pomoc sa následne okamžite jednorazovo vyplatí. Po vyplatení pomoci je príslušný štát zodpovedný za implementáciu vrátane výberu operácií a ich auditu a kontroly. Núdzové opatrenia sa môžu financovať so spätnou platnosťou od prvého dňa katastrofy.

Je potrebné poznamenať, že FSEÚ nie je nástrojom rýchlej reakcie na riešenie následkov prírodnej katastrofy. Finančnú pomoc je možné žiadajúcemu členskému štátu poskytnúť len na základe žiadosti a keď prebehne celý rozpočtový postup, čo môže trvať niekoľko mesiacov.

Kontakty

Európska komisia
DG Regional Policy (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku)
Unit E1/EUSF (Oddelenie E1)
B-1049 Brusel
Belgicko
Johannes Wachter
Tel: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
Tel: +32 2 298 10 68

Prečítajte si viac English >

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF

The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations in the event of a major natural disaster if total direct damage caused by the disaster exceeds €3 billion at 2011 prices or 0.6% of the country's gross national income, whichever is the lower. A neighbouring Member State or accession country that is affected by the same disaster as an eligible country for which a major disaster has been recognised can also receive aid, even if the amount of damage does not reach the threshold.

The Fund can also be mobilised in the event of a regional disaster.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF

The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • Immediate restoration to working order of infrastructure and plant in the fields of energy, drinking water, waste water, transport, telecommunications, health and education
 • Providing temporary accommodation and emergency services to meet the immediate needs of the population;
 • Immediate securing of prevention infrastructures and measures to protect the cultural heritage;
 • Cleaning up of disaster-stricken areas, including natural zones.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Examples

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Legislation

Reports

Panorama

Press releases

 

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá