Navigation path

Additional tools

Finansowanie

Europejski Fundusz Solidarności


Aktualności

EU Solidarity Fund: Commission moves to help Serbia, Croatia and Bulgaria after May's major floods

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, has today announced an aid package worth nearly €80 million proposed by the European Commission for Serbia, Croatia and Bulgaria after flooding disasters struck the countries in May and June 2014.

The proposed aid of €60.2m to Serbia, €8.96m to Croatia and €10.5m to Bulgaria is to help cover part of the emergency costs incurred by the public authorities in these three countries due to the disasters. In particular, it will help to restore vital infrastructure and services, reimburse the cost of emergency and rescue operations, and help cover some of the clean-up costs in the disaster-stricken regions.

Serbia, which is currently in negotiations to join the EU - and therefore eligible for the Fund - suffered the worst of the damage. The floods most severely hit the districts of Kolubara, Mačva, Moravcki, Pomoravlje, and part of Belgrade, with detrimental effects for some 1.6 million inhabitants. Essential power links were damaged, while drinking water suffers on-going pollution.

Commissioner Hahn, who oversees the Fund and signed today’s proposal, said "This decision reflects the very nature of this Fund, which is solidarity with our fellow Member States and those counties negotiating accession in their time of need after natural disasters. The European Solidarity Fund helps these countries get back on their feet and regain stability which is threatened by the severe damage to economic sectors such as tourism, or destruction of essential infrastructure. This proposed support will help Serbia, Bulgaria and Croatia to recover from the terrible flooding earlier this year and it will help to reimburse rescue and clean-up costs in the affected regions."

He added: These amounts are specific and targeted to help address the immediate and direct impact of natural disasters. We have now approved these grants at the Commission. We also reformed the EU Solidarity Fund rules which entered into force on 28 June 2014 and simplified the existing system and criteria so that aid can be paid out more rapidly than before. Now we trust member states will also show solidarity and stand by their commitments in swiftly agreeing the funds set aside for this purpose."

More information

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe, jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE, którzy padają ich ofiarami. Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. Dotychczas zgromadzone w nim środki wykorzystano w następstwie 63 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. Jak dotąd wsparcie w łącznej wysokości ponad 3.7 mld euro otrzymały 24 kraje Europy. Lista interwencji PDF en

Jak otrzymać pomoc?

Wnioski o wsparcie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwunastu tygodni od wystąpienia pierwszych szkód związanych z klęską żywiołową.

Aby maksymalnie przyspieszyć procedurę, zdecydowanie zaleca się podmiotom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków możliwie najszybsze nawiązanie bezpośredniego kontaktu z właściwą służbą Komisji w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Ta strona jest regularnie aktualizowana, proszę pobrać najnowszą wersję formularza wniosku.

 • Formularz wniosku ( 11-07-2014) Word en
 • Wskazówki Word en
 • Progi dotyczące poważnych klęsk PDF en
 • Progi dotyczące klęsk o zasięgu regionalnym PDF en
 • Jak określić progi dotyczące klęsk obejmujących kilka regionów (na podstawie średniej ważonej PKB tych regionów) xls en
 • Ile pieniędzy można otrzymać w ramach pomocy? PDF en

Komisja rozpatruje wniosek i, w przypadku jego akceptacji, proponuje wysokość kwoty pomocy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które zobowiązane są do jej zatwierdzenia. Po udostępnieniu wnioskowanej kwoty w budżecie UE Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu poszkodowanym państwom środków pomocowych, które następnie wypłacane są niezwłocznie w formie jednorazowej wypłaty. Państwa beneficjenci zobowiązane są do wykorzystania środków pomocowych w wybranych projektach, kontroli wydatków oraz przeprowadzenia audytu. Środki pomocy nadzwyczajnej mogą być finansowane wstecznie od pierwszego dnia wystąpienia klęski żywiołowej.

Należy jednak zauważyć, że FSUE nie jest instrumentem szybkiego reagowania stosowanym w przypadku poważnych klęsk żywiołowych. Pomoc finansowa przyznawana jest danemu krajowi na jego wniosek i po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury budżetowej, co może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Informacji udzielają:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Unit E1/EUSF
1049 Bruksela
Belgia
Johannes Wachter
telefon: + 32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
telefon: +32 2 298 10 68

Więcej informacji English >

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF

The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations in the event of a major natural disaster if total direct damage caused by the disaster exceeds €3 billion at 2011 prices or 0.6% of the country's gross national income, whichever is the lower. A neighbouring Member State or accession country that is affected by the same disaster as an eligible country for which a major disaster has been recognised can also receive aid, even if the amount of damage does not reach the threshold.

The Fund can also be mobilised in the event of a regional disaster.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF

The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • Immediate restoration to working order of infrastructure and plant in the fields of energy, drinking water, waste water, transport, telecommunications, health and education
 • Providing temporary accommodation and emergency services to meet the immediate needs of the population;
 • Immediate securing of prevention infrastructures and measures to protect the cultural heritage;
 • Cleaning up of disaster-stricken areas, including natural zones.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Examples

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Legislation

Reports

Panorama

Press releases

 

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe